اهداف و وظایف انبارها

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمان های دولتی و چه در بخش خصوصی تامین ، نگهداری و درز دسترس قرار دادن مجموعه وسایل مورد نیاز آنها است ، اگر مواد و لوازم مورد نیاز به موقع تهیه و در دسترس واحد مصرف کننده قرار داده نشود ، در گردش کار و فعالیت های آن موسسه وقفه ایجاد می شود.

وظایف انبارها را می توان به شرح زیر بازگو کرد:

برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود.

همکاری و مساعدت در خرید، تامین و تهیه کالا ها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده.

نگهداری کالاها در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان.

اجرای وظایف فوق مطابق با اصول و ضوابط صحیح انبارداری موجب تسریع در انجام امور سازمان و تولید بی وقفه و مرغوب و صرفه جویی و کاهش هزینه های تولید شده و بنیه مالی سازمان را تقویت می کند.

اجرای قوانین و دستوالعمل های سازمان در کلیه امور ، خصوصا انبارداری که جنبه مالی دارد لازم الاجرا ست و عدول از آن کیفر به همراه دارد.

برای محاسبه فضای انبار باید مراحل زیر طی شود:

وظایف انبار مربوطه مشخص شود.

مشخصات اقلام شامل نوع، خصوصیات فیزیکی (وزن، حجم، شکل ظاهری و … )، نحوه و محل انبار کردن (قفسه، محل باز، روی زمین و …) مشخص شوند.

روش حمل مشخص شود.

نحوه ورود و خروج مواد مشخص شود.

نکات مهم در طراحی انبار

اقلامی که استفاده متعدد و زیاد دارند یا اقلام حجیم و سنگین بهتر است نزدیک به محل مصرف انبار شوند یا نزدیک در ورودی باشند.

در قفسه بندی بهتر است اقلام حجیم و بزرگ در طبقات پایینتر چیده شوند.

از ارتفاع حداکثر استفاده به عمل آید.

قابلیت دسترسی به همه مواد وجود داشته باشد.

حداکثر استفاده از نیروی انسانی موجود و امکانات حمل و نقل به عمل آید.

خروج غیر قانونی اقلام باید توسط طراح به حداقل برسد.

یک سیستم اطلاعاتی مناسب بایستی برای انبار طراحی گردد.