حسابدار کیست و وظایف حسابدار چیست؟

حرفه حسابداري جزء يکي از مشاغل حساس جامعه محسوب مي شود؛ در واقع به دليل محاسبات و جزيياتي که در اين شغل اهميت زيادي دارند، دقت و توجه بالاي حسابدار را مي طلبد. اما بسياري از افراد، زماني که در اين شاخه فارغ التحصيل مي شوند، براي ورود به بازار کار حسابداري دچار مشکلاتي از قبيل عدم آگاهي از وظايف شغلي و مسئوليت ها مي شوند. به همين منظور در مقاله زير توضيح مختصر و مفيدي درباره حرفه حسابداري و وظايف حسابدار آماده نموديم تا بتواند براي حسابداران تازه کار و جوان در جهت آشنايي بيشتر با آينده شغليشان مفيد واقع شود.

آشنايي با حسابداري
حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارش هاي مالي و صورت هاي حسابداري در شکل ها و مدلهاي خاص انجام مي گيرد تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانک ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند. آموزشگاه حسابداري

وظيفه اصلي حسابدار چيست؟
کار حسابدار به طور خلاصه، شامل سه مرحله ثبت، تهيه گزارش و ارايه آن است؛ يک حسابدار معمولا اطلاعات مالي را ثبت و گزارشات مالي را تهيه و به مديريت شرکت يا مراجع قانوني ارائه مي کند. حسابدارن داده هاي خام را در دفاتر و نرم افزارهاي حسابداري ثبت و به آنها نظم مي بخشند. محصول نهايي کار يک حسابدار گزارشات و صورت هاي مالي است که مبناي تصميم گيري ذينفعان (مديران، مجامع عمومي سازمان، سرمايه گذاران، دولت و…) مي باشد.

حسابدار سرپرست چه وظيفه اي دارد؟
کار حسابدار سرپرست يا رئيس حسابداري معمولا پيچيده تر از حسابداراست و او بايد علاوه بر وظايف ذکر شده، بر فعاليت ساير حسابداران نيز نظارت دارد و مشکلات احتمالي آنها را حل و فصل مي نمايد. همچنين رئيس حسابداري علاوه بر بررسي و تهيه گزارشات مالي، بايد در مورد يافته هاي خود به مديريت و ساير ذينفعان توضيح دهد. در اين خصوص بايد جلساتي حضوري با مديران شرکت/سازمان و يا حسابرسان داخلي و يا خارجي داشته و گزارشات مکتوب و مبتني بر استاندارهاي مالي و حسابداري تهيه و ارائه نمايند.