نرم افزار حسابداری

قلب هر سیستم یکپارچه نرم افزار حسابداری مالی می باشد. اطلاعات و کنترلهایی که از حسابداری مالی نشأت می گیرند به یک شرکت قدرت هدایت و مدیریت مطلوب را میدهد . سیستم مالی ایده آل .net یک نرم افزار قابل اعتماد می باشد که گزارشهای حساس مالی مورد نظر را سریعاً در اختیارتان قرار میدهد تا بتوانید تصمیم گیریهای مدیریتی موفقی را داشته باشید . امکانات کنترلی و امنیتی سیستم نیز به شما کمک می کند که اطلاعات شرکت خود را در یک سیستم منسجم نگهداری نمایید. نرم افزار حسابداری مالی ایده آل در مدلهای متنوع جهت شرکتها و سازمانها با نیازهای مختلف طراحی شده است.

نرم افزار حسابداری

در همه مدلهای نرم افزار های حسابداری ایده آل امکان معرفی سرفصلهای ۷ سطحی حسابداری و گروههای حسابها پیش بینی شده است و امکان معرفی ۳ مرکز حساب ۷ سطحی موازی جهت هر سرفصل حسابداری ( ۳ حساب شناور ۷ سطحی ) از امتیازات ارزنده نرم افزار حسابداری مالی ایده آل .net می باشد.

در نرم افزار حسابداری مالی ایده آل کلیه گزارشها و صورتهای استاندارد مالی در سیستم پیش بینی شده است و در عین حال گزارشهای ویژه ای از جمله تحلیل و مرور حسابها جهت تحلیل گردش و مانده حسابها و میزان گردش هر حساب با هر مرکز ۱ تا ۳ در سیستم تعبیه شده است ، توسط گزارش تحلیل و مرور حسابها و مراکز میتوان نقطه شروع و پایان تحلیل حسابها را تعیین نمود ، بدین ترتیب امکان بررسی مانده و گردش مراکز ۱ ایکه که با یک حساب مرتبط هستند یا مراکز ۲ یا ۳ مرتبط با آن حساب و یا برعکس حسابهایی که با یک مرکز ارتباط داده شده اند و … از ویژگیهایی است که امکان تحلیلهای متعدد را در یک فرم جهت مدیران مالی میسر می سازد.

امکان استفاده از کارتابل مالی توسط مدیران مالی قبل از دریافت اسناد حسابداری از سایر سیستمها مانند نرم افزار حقوق دستمزد ، نرم افزار خرید ، نرم افزار فروش ، نرم افزار انبارداری ،نرم افزار خزانه داری ، نرم افزار تولید و نرم افزار حسابداری صنعتیو نیز سایر سیستمها و نیز تسهیلات ویژه در هنگام کاربری سیستم بخصوص در هنگام صدور اسناد و سادگی کار با نرم افزارحسابداری مالی و ثبت کلیه عملیات با کیبرد و بدون نیاز به ماوس و در نتیجه بالا رفتن سرعت ثبت عملیات با توجه به کلیدهای میانبر پیش بینی شده در سیستم و نیز ارتباط با اکسل ( Excel ) و امکان تعریف چندین شرکت و انتقال بخشی از اسناد به شرکت دیگر از جمله امکانات سیستم می باشد.

سیستم حسابداری مالی ایده آل جزو بهترین نرم افزار های حسابداری مورد تایید وزارت دارایی بوده و بعد از اعلان خریداران مبنی بر استفاده از این نرم افزار حسابداری مالی ، نیاز به ثبت کلیه اسناد حسابداری در دفاتر پلمپ شده نمی باشد و تنها کافی است در هر سال ۱۲ سند خلاصه ای را که نرم افزارحسابداری بطور خلاصه برای ۱۲ ماه سال تولید می نماید در دفاتر قانونی تحریر شوند بدین ترتیب حجم عمده ای از ثبتهای دستی در سازمان حذف میگردد.