انتخاب نرم افزار حسابداری

با حسابدارتان صحبت کنید
اگر حسابدار به شما کمک می کند تا به حسابهایتان توجه کرده یاآنها در کل یا پایان سال کم کنید با آنها در مورد بسته های نرم افزار حسابداری مورد استفاده و توصیه شده صحبت کنید. اگربسته ای که با نیازهای شما تناسب دارد، بسته ای نباشد که حسابدار قبلاً از آن استفاده می کرده است، این مسئله را چک کنید که آیا یک ورژن از سوی عرضه کننده موجود می باشد یا خیر.

در مورد ادغام فکر کنید
آیا نیازمند ادغام و یکپارچه کردن نرم افزار حسابداری با سایر بسته ها( نرم افزار حقوق و دستمزد، ، CRM یا محصولات خاص صنعتی) با راههای پرداخت و کارت خرید تجارت الکترونیکی هستید؟ از نرم افزار های شرکت های دیگر که نیازمند ادغام آن و اضافه کردن این به لیست شروط هستید نکته برداری کنید.

بازده سرمایه گذاری رابشناسید
همان گونه که قبلاً عنوان شد، شناخت ویژگیهای حیاتی در نرم افزار برای تجارت و اینکه داشتن چه ویژگیهایی برای شما خوب است، اهمیت دارد. اما، شناخت بازده سرمایه گذاری نیز که ویژگیهای گران قیمت تر عرضه می کنند، اهمیت دارد.
اگر به طور مثال، مدیریت کنترل سهام به صورت دستی برای شما هزینه زیادی در برداشته باشد، آنگاه هزینه اضافی سرمایه گذاری در بسته ای که شامل کنترل سهام می شود، خود پرداخت می شود. بسته حاوی کنترل سهام، زمان صرف شده برای به روزدرآوری دستی سهام را کاهش و مستندسازی مخابره ای ، هزینه خرید و ذخیره سهامی با فروش آهسته و زمان صرف شده برای کار روی واحدها و سودهای حاصل از فروش ایجاد می کند. این مسئله سطح خدمات به مشتری و رضایتمندی از آن را نیز افزایش می دهد.
از لحاظ بازده سرمایه گذاری، در هنگام قیمت گذاری بسته های حسابداری بالقوه، در نظر گرفتن هزینه خدمات حمایتی و آموزش نیز اهمیت دارد. سرمایه گذاری در بسته حساب ها در صورتی پرداخت نخواهد شد که کاربران هیچ گاه درزمینه نحوه انجام حسابها ، نحوه استفاده از نرم افزار آموزش ندیده یا توانایی دریافت کمک در مورد وقوع اتفاقات غلط را نداشته باشند.

قبل از خرید امتحان کنید
بسته به اندازه و نوع بسته ای که متناسب به تجارت شماست، اکثر عرضه کنندگان نرم افزار حسابداری نسخه دمو یا دانلود رایگان ۳۰ روزه یا نمایش محصول به صورت آنلاین یا روی سایت را عرضه خواهند نمود. به محض اینکه لیست کوتاهی از عرضه کنندگان را به مرحله نهایی رساندید، دیدن نرم افزار حسابداری در حین عمل یا استفاده از آن در محیط آزمایشی راهی عالی برای ارزیابی تطابق آن با انتظارات و شناسایی سئوالات پیش خرید نهایی به شمار می رود.

ارتقا را فراموش نکنید
در هنگام سرمایه گذاری در هر نرم افزارتجاری، فقط تجارتی که همین حالا انجام می دهید را در نظر نگیرید- در مورد اهداف بلند و کوتاه مدت و تجارت آتی فکر کنید. اگر در یک نوع نرم افزار سرمایه گذاری می کنید، فاکتورگیری از توانایی ارتقا نرم افزار در راستای تجارت یا امکان حرکت به سمت بسته دیگر در صورت نیاز و افزودن زیر سیستم های نرم افزار حسابداری ، اهمیت دارد. آیا راه حل های بزرگتری وجود دارد که بتوانید در راستای آنها حرکت کنید؟ عرضه کننده در راستای چنین کاری چه نوع حمایتی عرضه می کند؟
رنج وسیعی از بسته های حسابها برای تجارت در همه اندازه ای عرضه می کند.