عملکرد نظارت با نرم افزار حسابداری

استفاده از نرم افزار حسابداری یکپارچه،کار را برای نظارت بر بخش های مختلف سازمان آسانتر می کند.

۵.۱.شما می توانی یک سیستم نظارتی را برای بررسی اینکه هر بخش یا دپارتمان ،چگونه با توجه به بودجه خود عمل می کند،در در زمان تعیین شده پیاده سازی کنید.
-شما می توانید نقاط ضعف و دلایل ناتوانی سیستم را پیدا کنید.
برای مثال،اگر فروش کمتر از پیش بینی باشد یا از عملکرد سال گذشته کمتر باشد می توانید دلیل آن را با توجه به شرایط فروش و بازاریابی بررسی کنید.
-شما می توانید با آگاهی زودتر برای مشکلات راه حل پیدا کنید.
به عنوان مثال،اگر هزینه های شما زیاد شده ،با توجه به پیش بینی می توانید هزینه های تولید را کاهش دهید.

۵.۲.شما می توانید از عملکرد واقعی هر یک از دپارتمان های شرکت با خبر شوید.
نرم افزار حسابداری باید قابلیت بررسی مخارج هر دپارتمان،هر طرف حساب و هر محصول را جداگانه به شما ارائه دهد.
شما می توانید هزینه ها را با درآمدهای هر فعالیت آن دپارتمان مقایسه کنید.
-نرم افزارهای حسابداری پیشرفته تر به شما این اجازه را می دهند که با جمع آوری هزینه های بخش های مختلف در رابطه با یک مرکز،هزینه واقعی آن مرکز را بتوانید محاسبه کنید.
به عنوان مثال اگر یک کالا را به مبلغ کمی بخرید می توانید آن را به مبلغ بالاتری بفروشید،اما اگر هزینه های مربوط به یک کالا آنقدر بالا باشد که در زمان محاسبه نتوان آن را با سود فروخت.
-نرم افزار باید به شما این امکان را بدهد که بهای کالاها را با توجه به مقدار پولی که می توانند تولید کنند مقایسه کنید.

۵.۳ نرم افزار حسابداری باید به شما کمک کند تا حساب های مدیریتی ایجاد کنید که بتوانید عملکرد خود را در کل بسنجید .
. اگر شما حساب های مدیریتی ماهانه داشته باشید م توانید بررسی کنید که با توجه به بودجه ارائه شده بخش های مختلف چطور را از امکانات استفاده می کنند.
. نرم افزار مالی باید به شما تراز آزمایشی برای بررسی اوضاع مالی شرکت را بدهد .
. محاسبه ترازنامه در تاریخ های مختلف سال می تواند مفید باشد .
. گزارش سود و زیان و سند ماهانه برای مدیران بسیار مفید است .

۵.۴ نرم افزار مالی در صورت استفده درست به شما امکان تعدیل بودجه ها وپیش بینی ها را می دهد .