معيارهاي انتخاب يك نرم‌افزار حسابداري- مالي كار آمد

در دنياي رقابتي امروز، اطلاعات مالي صحيح و به موقع، ‌يكي از ابزارهاي اصلي در پشتيباني از تصميم‌گيري، حفظ بقا و رشد سازمان است و مكانيزه شدن سيستم‌هاي حسابداري در اين راستا پيش رفته است. از آنجايي كه تصميم به مكانيزه كردن سيستم حسابداري مي‌تواند بهترين و يا بدترين تصميم يك سازمان در امور حسابداري خود باشد از اين رو، انتخاب درست نرم‌افزار حسابداري و مالي از اهميت بسزايي برخوردار مي‌شود كه در اين مقاله تلاش شده است معيارهاي انتخاب يك نرم افزار حسابداري مناسب و كارآمد معرفي شود.
از آنجايي كه تصميم به مكانيزه كردن سيستم حسابداري مي‌تواند بهترين و يا بدترين تصميم يك سازمان در امور حسابداري خود باشد از اين رو، انتخاب درست نرم‌افزار حسابداري و مالي از اهميت بسزايي برخوردار مي‌شود كه در اين مقاله تلاش شده است معيارهاي انتخاب يك نرم افزار حسابداري مناسب و كارآمد معرفي شود.

پاسخگويي به نياز
براساس تحقيقات صورت گرفته، شركت‌ها و سازمان‌ها بايد در هنگام انتخاب نرم‌افزار موردنظر خود مسايلي را مانند نيازهاي فعلي و آتي سازمان و چگونگي پاسخ دهي نرم‌افزار موجود را مدنظر قرار دهند. شركت‌ها در برنامه‌هاي آتي خود با توجه به توسعه و تغييرات احتمالي در فعاليت‌هاي خود ممكن است نيازهاي متفاوتي داشته باشند. از اين رو انتخاب نرم‌افزار مناسب اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه در صورت بالاتر رفتن حجم عمليات و يا ايجاد تغييرات از رويه و روش‌هاي كاري، سازمان پاسخگوي نيازهاي جديد خواهد بود.

كيفيت عملكرد نرم‌افزار حسابداری
نكته ديگري كه بايد در هنگام انتخاب يك نرم‌افزار حسابداري به آن توجه كرد، سطح كيفي عملكرد برنامه است. اين معيار به كيفيت نرم‌افزار اشاره دارد و براساس آن انتخاب كننده هماهنگي كاركرد نرم‌افزار را با آنچه كه مدنظر دارد مورد بررسي قرار مي‌دهد.

سرعت، سهولت، سادگي
در حالي كه سرعت عملكرد يكي از مهم‌ترين معيارهاي انتخاب يك نرم‌افزار حسابداري تلقي مي‌شود، نبايد سادگي و سهولت استفاده از يك برنامه نرم‌افزاري را نيز از ياد برد.
سريع و زودرسمجری رسمی هوشمند سازی مدارس / تیم تخصصی فراز رایانه غرب
يك نرم‌افزار حسابداري كارآمد و مناسب بايد داراي منافع سريع و زودرس باشد چرا كه طولاني شدن دوره آموزش و استقرار نرم‌افزارهاي حسابداري و هزينه‌هاي بسياري را به سازمان يا شركت تحميل مي‌كند.

تجربيات ديگران
بسياري از سازمان‌ها و شركت‌هايي كه در جست‌وجوي يك نرم‌افزار حسابداري مناسب هستند پيشنهاد مي‌شود نظر كاربران فعلي آن نرم‌افزار را جويا شوند. استفاده شركت‌هاي معتبر و شركت‌هاي هم صنعت از يك نرم‌افزار خاص و رضايت آنها از اين نرم‌افزار مي‌تواند اطمينان از شرايط كار واقعي و توانايي پاسخگويي به نيازهاي شركت را حاصل كند.