آشنایی با پلاگین v-ray برای راینو - کار با متریال

انتخاب متريال در v-ray:
1- با زدن کليد هاي ترکيبي Ctrl +A تمامي آبجکت هاي داخل صحنه را انتخاب کنيد و سپس پنجره Properties در راينو را باز کرده و مانند شکل زير بر روي Object کليک و گزينه Material را انتخاب کنيد:

حالا طبق شکل زير بر روي Plug-in کليک کرده و سپس گزينه Browse را کليک کنيد.

و مانند شکل زير از چپ به راست عمل کنيد حالا شما يک متريال ساده به آبجکت ها اعمال کرده ايد.

با اين متريال ساده شما اين رندر را دريافت مي کنيد:

2- حالا چون شما متريال به آبجکت داده ايد مي توانيد آن را Edit کنيد. همان طور که مشاهده مي کنيد الان قسمت edit فعال شده و شما مي توانيد آن را انتخاب و متريال خود را تنظيم کنيد.

اديتور متريال هاي وي ري:
متريال اديتور وي ري از 3 طريق قابل دسترسي است:
1- از طريق کليک کردن بر روي آيکون آن در تولبار(همان جعبه ابزار V-ray for rhino) مربوطه.
2- از طريق tab بالاي صفحه و کليک کردن بر روي گزينه Material Editor.
3- يا با کليک کردن بر روي گزينه Edit در پنجره تنظيمات (Properties window).

متريال اديتور در وي ري براي راينو داراي سه قسمت اصلي مي باشد.

A- محل نمايش تمامي متريال ها. در اين قسمت تمامي متريال هاي شما نمايش داده مي شود. با کليک راست کردن در اين قسمت مي توان متريال ها را add، import، export، rename، Pack و remove کرد يا تمامي آبجکت ها با متريال يکسان را انتخاب کرد.
B - در اين قسمت هم نمايي از متريالي که شما اعمال و تنظيم کردين براي شما به نمايش گذاشته مي شود.
C - در نهايت قسمتي که تنظيمات متريال را اعمال مي کنيد.

گزينه Update Preview را انتخاب کنيد تا يک تصوير از متريال فعلي به شما داده شود.

لايه هاي Diffuse:
Color: از اين قسمت براي اعمال رنگ به متريال استفاده مي شود. آيکون m هم براي اعمال الگوها و تصاوير شما بر روي متريال مي باشد.

Transparency: شفافيت؛ اگر اين قسمت را شما به رنگ سفيد تغيير دهيد رنگ متريال شما کاملا شفاف و محو مي شود و مانند شيشه مي شود. اما با تغيير اين رنگ به درجات نزديک تر به رنگ سياه، رنگ متريال از حالت محو به حالت مات در مي آيد.

چگونه يک متريال را add (اضافه) کنيم:
1- در اين روش بر روي Scene Material و Add material را انتخب کنيد و سپس Add VRayMtl
2- در اين روش براي اضافه کردن متريالي که قبلا ذخيره شده به اين صورت عمل کنيد: راست کليک بر روي Scene Material و Import new material را انتخاب کنيد.
3- در اين روش در قسمت پنجره تنظيمات (از اين به بعد به جاي پنجره تنظيمات همان Properties window گفته مي شود) بر روي Create کليک کنيد.

چگونه يک متريال را تکرار کنيم؟ (duplicate a material):
در قسمت A بر روي آن متريالي که مي خواهيد تکرار شود کليک راست کنيد و روي گزينه Duplicate کليک کنيد، مانند شکل هاي زير عمل کنيد:
اين کار يکي ديگر از انواع add کردن متريال نيز به حساب مي آيد.

چگونه نام يک متريال را تغيير دهيم؟ (Rename):
بر روي متريال مورد نظر کليک راست کرده و گزينه Rename را انتخاب کرده و نام دلخواه خود را تايپ کنيد.

چگونه يک متريال را پاک کنيم؟
بر روي متريال مورد نظر کليک راست کنيد و گزينه Remove را انتخاب کنيد. در صورتي که متريال مذکور بر يکي از آبجکت هاي داخل کار شما اعمال شده باشد با پيامي حاوي هشدار جهت پاک کردن آن مواجه مي شويد و شما از اين امر آگاه مي شود تا اشتباهي رخ ندهد.

چگونه يک متريال را Export کنيم؟
بر روي متريال مورد نظر کليک راست کرده و گزينه Export را انتخاب کنيد. فرمت فايل توليد شده vismat مي باشد و حجم آن تقريبا معادل 1 کيلوبايت استو فايل به دست آمده را مي توان Import، Pack و يا براي شخصي ديگر فرستاد.

چگونه يک متريال را Import کنيم؟
بر روي scene material کليک راست کرده و سپس گزينه Import را انتخاب کرده و متريال مورد نظر خود را import کنيد.

چگونه متريال را Pack کنيم؟
بر روي متريال مورد نظر کليک راست کرده و سپس گزينه pack را انتخاب کرده. هنگامي که شما متريالي را pack مي کنيد يک فايل فشرده در محل مورد نظر ايجاد مي کنيد که داراي 2 فايل مي باشد که يکي عکس متريال بعد از زدن گزينه Update Preview مي باشد و ديگري خود متريال مي باشد.

نکته 1: اگر Update Preview را انتخاب نکنيد عکس درون فايل فشرده سياه مي باشد.
نکته 2: در متريال هايي که از عکس ها و تکسچر هاي مختلف استفاده شده هنگام pack کردن آن عکس ها نيز به فايل فشرده اضافه مي شود.

سه راه ديگر براي انتخاب و متريال دادن به آبجکت هاي داخل کار شما:
1- Select Objects by materials: با کليک بر روي اين گزينه تمامي آبجکت هايي که اين متريال را دارند انتخاب مي شوند.
2- (Apply materials to object(s: هنگامي که آبجکت ها را انتخاب و اين گزينه را بزنيد تمام آنها همين متريال را مي گيرند.
3- (Apply materials to layer(s: در صورتي که بر روي متريال مورد نظر کليک راست کرده و اين گزينه را انتخاب کنيد اين متريال به تمامي آبجکت هايي که داراي لايه اي مشترک هستند اعمال مي شود. البته نام لايه مورد نظر از شما خواسته مي شود.

هر متريالي در زير قسمت Scene Materials با کليک کردن بر روي گزينه Browse در تب Properties قابل اعمال بر آبجکت مورد نظر مي باشد.

Purge unused materials:
بر روي Scene Materials کليک راست کرده و اين گزينه را انتخاب کنيد تا متريال هاي اضافي اي که به هيچ آبجکتي اعمال نشده حذف شو

اختصاص متريال به آبجکت ها:
1- فايل مثالي Cups-GI.3dm را باز کنيد و همه آبجکت ها را انتخاب کنيد. در قسمت Properties window گزينه متريال را انتخاب کنيد. بر روي Plug-in کليک کنيد و حالا گزينه plug-in سپس بر روي add کليک کنيد تا يک متريال بسازيم. در پنجره اي که اينک براي شما باز شده (material editor) يک متريال به نام DefaultMaterial زير قسمت Scene Material وجود دارد. اين متريالي است که شما الان ساخته ايد.

2- اين متريال جديد را به Ground تغيير نام دهيد. (Rename)
3- قسمت Diffuse را انتخاب کنيد و رنگ اين متريال را از رنگ پيش فرض که R-128، G128، B128 هست به خاکستري روشن با اين مشخصات تغيير دهيد: R230، G230، B230 و سپس خارج شويد.

4- بر روي متريال Ground کليک راست کنيد و Duplicate کنيد و اسم اين متريال جديد را Cup_Orange بگذاريد.

vray

5- بر روي قسمت آزاد يک کليک کنيد تا آبجکت ها رها شوند. حالا از منوي Top با موس از سمت چپ به راست فنجان ها را انتخاب کنيد. material editor را دوباره باز کنيد و بر روي متريال Cup_Orange کليک راست کنيد و گزينه Apply material to objects را انتخاب کنيد.

6- در قسمت Diffuse رنگ اين متريال را به R255، G191، B0 تغيير دهيد (نارنجي).
7- رندر بگيريد (شما بايد نتيجه اي شبيه به اين داشته باشيد):

8- متريال Cup_Orange را Duplicate کنيد و نام آن را به Cup_Green تغيير دهيد و حالا رنگ آن را به R127، G255، B178 تغيير دهيد.
9- حالا اين متريال را به فنجان سمت راست اعمال کنيد.
10- دوباره متريال Cup_Green را duplicate کنيد و به نام Cup_Red تغيير دهيد و به اين رنگ تغيير دهيد: R255، G94، B

11- فنجان انتهايي را انتخاب و متريال Cup_Red را به آن اعمال کنيد.

12- رندر بگيريد. آموزش نرم افزار راينو