آشنایی با پلاگین v-ray برای راینو - آپشن های اصلی

سيو کردن (save) و فراخواني کردن تنظيمات:
قسمت Option وي ري تمام پارامتر هاي رندر را در خود جاي داده است. شما مي توانيد از طريق کليک بر روي آيکون مربوطه (ابتداي حرف آپشن: o) يا منوي وي ري به اين قسمت دسترسي پيدا کنيد.

به دليل اينکه در وي ري تنظيمات مختلف و معدودي وجود دارد شما مي توانيد تنظيمات خود را به صورت فايل هايي با فرمت.visopt ذخيره کنيد. براي مثال تنظيمات مربوط به رندر کردن هاي يک جسم شيشه اي و تنظيمات يک جسم چوبي براي رندر شدن متفاوت مي باشد و همچنين کيفيت مي تواند براي هر کدام متفاوت باشد و امکان دارد شما براي هر کدام المان هاي مختلفي در نظر بگيريد.
حجم اين فايل ها بسيار کوچک و تقريبا معادل 2KB مي باشد هنگامي که راينو save مي شود تنظيمات مربوط به وي ري نيز ذخيره مي شود.
از منوي File گزينه Load را انتخاب کنيد و تنظيماتي که ذخيره کرديد فراخواني کنيد. اينگونه تنظيمات جديد دقيقا جايگزين تنظيمات قبلي مي شود. براي برگرداندن تنظيمات به حالت پيش فرض از همان منوي File گزينه Restore Defaults را انتخاب کنيد.

از درون فايل هايي که در ابتداي آموزش ها دانلود کرده ايد فايل Cups-Original.3dm را باز کنيد. سه ليوان بر روي يک سطح بزرگ در اين فايل قرار دارد. هيچ گونه متريال و نورپردازي دقيقي در اين فايل انجام نگرفته است.
گزينه رندر را انتخاب کنيد، حالا شما يک رندر در نماي خاکستري رنگ و بدون هيچ تنظيمات خاصي گرفته ايد.
پنجره Option وي ري را باز کنيد و گزينه هاي Global Switches،Environment و Indirect Illumination را مانند شکل زير باز کنيد.


1- Global Switches
چک مارک هاي Hidden Lights و Default Lights را در قسمت Lighting برداريد. (مانند تصوير)
Hidden Lights به معني مخفي کردن نور هاي فضاي طبيعي صحنه مي باشد. اين آپشن مواقعي مورد استفاده قرار مي گيرد که کاربر نمي خواهد هيچ نوري به جز آنهايي که خودش مي خواهد در رندر تأثير بگذارد. براي رندر هاي بعدي نيز توصيه مي شود اين گزينه را با برداشتن تيک آن غير فعال کنيد.
Default Lights به معني نور هايي مي باشد که کاربر نمي تواند آنهارا در صحنه ببيند و يا حتي تنظيم کند و کاملا خارج از کنترل کاربر مي باشد براي درک اين موضوع شما هم گزينه GI و هم اين گزينه را با برداشتن تيک آن غير فعال کنيد و رندر بگيريد، خواهيد ديد که هيچ نوري در کار نخواهد بود.
توصيه مي شود که شما گزينه Low thread priority را با زدن تيک آن فعال کنيد تا رندر هاي شما بر روي نرم افزار هاي ديگر تأثيري نداشته باشد.

2- Indirect Illumination
گزينه On را با زدن تيکِ آن فعال کنيد به اين قسمت Global Illumination نيز گفته مي شود (GI).

3- Environment
اين قسمت مربوط به تنظيمات GI، رنگ، HDR، و عکس بک گراند مي باشد. با زدن تيک هاي اين 2 (GI و Background) آنها را فعال کنيد

اکنون با تنظيم کردن اين موارد بالا: 1 و 2 و 3 گزينه رندر را انتخاب کنيد و نتيجه را مشاهده کنيد.

حالا شما عکسي با تنظيمات Global Illumination داريد. يک رندر ديگه بدون فعال بودن Global Illumination را امتحان کنيد و مقايسه کنيد شما خواهيد ديد که هيچ قسمت سياه رنگي نخواهد بود زيرا آبجکت ها از همه طرف و هر زاويه اي نور مي گيرند.

v-ray for Rhino

اين عکس داراي نور آبي مي باشد زيرا در تنظيمات پيش فرض environment اينگونه تنظيم شده است. با اين کد رنگي: R-204، G224، B225

بر روي مستطيل آبي رنگ در قسمت environment کليک کنيد تا وارد قسمت تنظيمات رنگ آن شويد. حال مقدار Sat را از 51 به 5 تغيير دهيد. حال رنگ بندي با اين کد که مربوط به کد رنگ آبي مي باشد به وجود مي آيد: R250، G252، B255، که بسيار به رنگ سفيد نزديک مي باشد ok را کليک کنيد تا خارج شويد از آن حال گزينه رندر را زديه و يک رندر جديد بگيريد. مشاهده مي شود که اين رندر داراي نوري متفاوت از رندر قبل مي باشد به دليل همين تنظيمات که انجام شد.

به دليل اينکه هنوز هيچ متريالي به آبجکت ها نداده ايم راينو به صورت پيش فرض متريالي با رنگ سفيد به آبجکت هاي ما اختصاص مي دهد. براي اختصاص دادن متريال و رنگ بندي کردن ليوان ها بايد به آنها متريال بدهيد. نحوه اختصاص دادن متريال به آبجکت ها، در مطالب ديگري بررسي خواهد شد. آموزش نرم افزار راينو

تهيه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=702&rnd=9203