آموزش کامل متریال Vray-lightmtl

در اين آموزش vray سعي داريم تا شما دوستان عزيز با متريال Vray lightmtl بيشتر آشنا شده و درک بهتري از کاربردهاي اين متريال داشته باشيد

در شکل زير صحنه هاي رندر شده اي رو مي بينيد که vray lightmtl در آنها به يک plane اعمال شده.اين شکل ها نشون مي ده که اين متريال رفتارش تو vray چجوريه و تغيير پارامترها چه تاثيري بر متريالمون داره.

?- در اينجا vray lightmtl به plane اعمال شده و تمام مقادير آن بر روي پيش فرض است و به قوري هم يک vray mtl اعمال شده تمام تنظيمات آن به جز reflection بر روي پيش فرض است.در اين شکل هيچ نوري استفاده نشده و default lights هم خاموش است.

?-همانطور که در شکل مي بينيد default light در حالت خاموش قرار داره و پارامتر multiplier که در vray lightmtl هست ، بر روي يک تنظيم شده. و نه GI وجود داره و نه نوري.همانطور که در رندر مي بينيد به جز plane بقيه عکس تاريکه.

?-در اين عکس مقدار multiplier بر روي ?? تنظيم شده و در اين شکل هم نه نوري وجود داره و نه GI .همانوطر که مي بينيد تنها قوري کمي روشن تر شده است که آن هم به خاطر وجود REFLECTION در آن است.

?- در اين شکل مقدار MULTI PLIER بر روي ? تنظيم شده است و GI فعال شده است .همانطور که مي بينيد صحنه به طور کلي روشن تر شده است و اين به خاطر وجود GI است و کم بودن نور هم به خاطر کم بودن مقدار MULTIPLIER هست که اگر زياد شود محيط هم روشن تر مي شود.

vray-lightmtl041[divider]-همانطور که مي بينيد مقدار MULTIPLIER بر روي ? تنظيم شده و GI هم روشن است و ?-SIDE هم در حالت خاموش قرار داره.همانطور که مي بينيد با افزايش مقدار MULTIPLIER ، روشنايي صحنه و اشيا بيشتر شده و سايه ها ظاهر شدند.

?- تنظيمات در اين عکس همانند عکس قبلي است با اين تفاوت که ?-SIDE فعال است(تيک گزينه ي EMIT LIGHT ON BACK SIDE رو بزنيد.)

?- در اين شکل ميزان multi plier بر روي ?? تنظيم شده ولي ?-side خاموش است.همانطور که مي بينيد پشت plane تاريک است و به دليل افزايش ميزان روشنايي ، ديوار آبي هم کمي روشن شده است و سايه ها قوي تر شده است.

?- تنظيمات همانند عکس قبليست با اين تفاوت که ?-side فعال شده است.به دليل فعال کردن اين گزينه صحنمون حسابي روشن شده اما به دليل تنظيم بودن color mapping بر روي linear ، بعضي جاهاي صحنه دچار سوختگي شده.

?- در اين عکس ?-SIDE خاموش است و color mapping بر روي exponential تنظيم شده و به دليل افزايش مقدار multiplier ، تاثير GI بيشتر حس مي شه .اما همانطور که مي بينيد صحنه داراي يه سري لکه است.

??-تفاوت اين عکس با عکس قبلي در فعال بودن ?-SIDE است . پشتPLANE روشن شده است و حالت سوختگي هم ديگر وجود ندارد (بدليل استفاده از exponential) اما هنوز مشکل لکه ها رفع نشده است.

??- خوب در اين عکس ديگر لکه اي ديده نمي شود و اين بدليل تنظيم کردن GI است .که با تنظيم دو گزينه ي IR: HSphS و IR: Interp.S ديگر لکه اي ديده نمي شود و سايه ها دقيق تر هستند.اما زمان رندر بالاتر رفته است.

??- در اين شکل ?-SIDE روشن شده است و باقي تنظيمات همانند عکس قبل است و در اين جا هم لکه اي ديده نمي شود و رندر تميزي رو شاهد هستيم.