درباره رندر فارم

به بيان خيلي ساده، به فرآيند ساخت تصوير از مدل هاي سه بعدي يا دو بعدي در نرم افزارهاي رايانه اي، رندر ميگويند. فرآيند رندرينگ، يکي از سنگين ترين کارهايي است که ميتوان با رايانه انجام داد. لذا رندر کردن تصاوير به سيستم هاي بسيار قوي نياز دارد.

در بسياري از مواقع، سيستم هاي خانگي و حتي حرفه اي، جوابگوي رندرهاي سنگين انيميشن ها نيستند و اينجاست که پاي رندرفارم ها به ميان مي آيد. آموزش vray

رندر فارم، مجموعه اي از کامپيوترهاي به هم شبکه شده است که براي رندرينگ انيميشن سه بعدي رايانه اي استفاده مي شود. توان پردازشي پردازشگر ها با هم جمع شده و بصورت مجتمع، پردازگري بسيار قوي براي رندرينگ در اختيار قرار ميگيرد. تعداد پردازشگرهاي رندرفارم بسته به هزينه ميتواند از ? تا حتي ?????? پردازشگر متفاوت باشد.

thecroodssneakpeek-688براي مثال در انيميشن غار نشينان (Croods) ، شرکت دريم ورکس از رندر فارمي با ????? پردازشگر براي رندر اين پروژه بهره برد. اين در حالي است که رندر اين انيميشن، با يک سيستم حرفه اي خانگي، ميليون ها ساعت زمان ميگيرد.