رندرینگ (گرافیک رایانه‌ای)

ارائه? ماشيني تصاوير يا رندرينگ (Rendering) فرايند توليد ماشيني تصاوير بر پايه? مدل‌هاي محاسباتي، و سپس، ارائه? رايانه‌اي آن‌ها بر روي صفحه? نمايش را شامل مي‌گردد. آموزش vray

در تعريف کلي: رندرينگ به فرايند نمايش تصاوير اجسام سه بعدي( 3D ) برروي صفحه? نمايشگر دو بعدي گفته مي‌شود.

انيميشن رايانه‌اي
پويانمايي رايانه‌اي هنر ساخت تصاوير پويا با استفاده از رايانه‌است که يکي از زيرمجموعه‌هاي گرافيک رايانه‌اي و پويانمايي است. ارائه يا رندرينگ از مراحل مهم در ساختن پويانمايي رايانه‌اي است. گاهي هدف رندرينگ در ساخت پويانمايي رايانه ايست ولي گاهي هم هدف رندرينگ در رسانه ديگري مانند فيلم است. در بسياري از فيلم‌ها از آن استفاده و به عنوان CGI (تصاوير ساخت رايانه) ياد مي‌شود.

در پويانمايي‌هاي ?بعدي، همه? فريم‌ها بايد پس از اينکه مدل‌سازي پايان يافت تفسير شوند. در پويانمايي‌هاي ?بعدي برداري، فرايند رندرينگ فريم کليدي فرايند تصويرسازي است، درحالي‌که فريم‌هاي مياني چنان‌که لازم باشند تفسير مي‌شوند. براي نمايش‌هاي از پيش ضبط شده، فريم‌هاي ارائه شده، به يک فرمت يا رسانه? ديگر مانند فيلم يا تصوير ديجيتال (ارقامي) منتقل مي‌شوند. همچنين ممکن است فريم‌ها به صورت بي‌درنگ درحالي‌که به کاربر نهايي نمايش داده مي‌شود رندر شوند. رندرينگ بي‌درنگ در موتورهاي بازي و شبيه‌سازها استفاده? گسترده‌اي دارد.

مقدمه
دنياي مجازي و ساختگي مي‌تواند هر چيزي باشد، يک فيلم پويانمايي يا يک بازي ويديويي ولي نکته? مهم در تمام آنها اين است که قوانين فيزيکي موجود در دنياي واقعي بايد تا حدودي بر روي آن اعمال شود تا دنياي مجازي را به دنياي واقعي ما نزديک کند؛ در پويانمايي‌هاي رايانه‌اي اين عمل توسط فرايندي به‌نام “رندرينگ ” صورت مي‌پذيرد.

فرايند رندرينگ مهم‌ترين قسمت از ساخت دنياي مجازي است و مهم‌ترين عامل تمايز و تفاوت ميان آنهاست. از آنجا که اين مرحله تا اين حد حائز اهميت است، در اين سند سعي شده مفاهيم کلي و بنيادي و نکات نسبتاً مهم در اين زمينه تا حدودي بيان شود.