دلایل نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها

امکان دسترسی به موقع به مواد و کالای مورد نیاز.
- تعیین بهترین الگوی سفارش دهی و بهترین مقدار موجودی.
- استفاده از تخفیفهای کلی در خرید عمده از تامین کننده کالا.
- عدم توقف عملیات تولید و زیان ناشی از آن، در صورت خرید یا تولید نشدن پیش از موعد مصرف کالا.
- کاهش آثار ناشی از نوسانات قیمتها در تامین مواد و کالا.
- جلوگیری از افزایش دفعات و مراحل خرید مواد و کالا و هزینه های سفارش آن (کاهش دفعات خرید باعث کاهش هزینه سفارش می شود).
- امکان برنامه ریزی دقیق تولید بر اساس موجودی های انبار.
- مراقبت و نگهداری کالاها از سرقت، صدمه، ‌ضایعه و طبقه بندی یا قفسه بندی صحیح اقلام.
- جوابگویی مطمئن به تغییرات احتمالی در افزایش تقاضای مصرف.

قابلیت ها و مهارت های انباردار:
- آشنایی کامل با عملیات دریافت، جابجایی، انبارش، تحویل کالا.
- آشنایی کامل به اصول انبارداری، کدگذاری کالا، آشنایی به انواع سندهای انبار.
- تسلط و آشنایی کامل با مواد اولیه، قطعات، محصولات نیمه ساخته، تمام شده و ضایعات.
- توانایی کار با رایانه و سیستم نرم افزاری انبار.
- آشنایی با سیستم گردش موجودی FIFO و LIFO.
- آشنایی با مشخصات جابجایی، انبارش و Layout انبارها.
- آشنایی با مباحث لجستیکی مرتبط با انبار.
- آشنایی با اصول ایمنی در انبارها.
- آشنایی با اصول ساماندهی و آراستگی محیط کار (5S).
- آشنایی با روش های کنترل موجودی (حداقل موجودی، حداکثر موجودی، نقطه سفارش، میزان بهینه سفارش و...).
- آشنایی با تعریف فروشندگان و تولیدکنندگان کالا، کارپردازان، واحدهای درخواست کننده کالا (مراکز هزینه)، افراد تحویل گیرنده کالا.