ارتقاء از حسابداری به مدیریت مالی

از سوي ديگر يک حسابدار متخصص و يا رئيس حسابداري، در آينده مي تواند مدير مالي يک سازمان يا شرکت گردد. يعني مي تواند به مديريت يک شرکت ايده بدهد که منابع موجودش را در چه راه هايي سرمايه گذاري نمايد تا استفاده بهينه از آن صورت گيرد و يا اگر شرکت به منابع مالي جديد نياز داشت يک مدير مالي بر اساس دانش آکادميک و تجارب حرفه اي خود مي تواند بگويد که از چه طريقي بايد تامين مالي کرد.

حسابداري در حوزه هاي تخصصي
بسياري از حسابداران بسته به نوع سازمان هايي که برايشان کار مي کنند، در حوزه خاصي متخصص مي شوند مثلا بعضي در حوزه بيمه، برخي در حوزه سلامت و برخي نيز در حوزه پيمانکاري فعاليت دارند. آموزشگاه حسابداري

ساعت و محل کار حسابدار
اکثر حسابداران در ادارات و شرکت ها کار مي کنند. اگرچه برخي از آنها در خانه مشغول به کارند. اغلب آنها به صورت تمام وقت کار مي کنند. البته در زمان هاي خاص مانند پايان سال مالي (در ايران مصادف با اسفند ماه) يا زمان ارائه اظهارنامه مالياتي که در ايران مصادف با اوايل تابستان است ساعات کاري آنها افزايش مي يابد.