ده معیار برتر در انتخاب نرم افزار حسابداری

این اطلاعات برپایه تحقیقی از دلیوت و تاچ بنا شده است .
در این مقاله ، از موسساتی که به دنبال خرید نرم افزار حسابداری بودند در مورد ۱۰ معیار اصلی برای انتخاب نرم افزار حسابداری از دیدگاه آنها سوال شد . جواب ها به ترتیب اولویت رتبه بندی شدند.
به علاوه ، شرکت هایی که برای اولین بار اقدام به خرید نرم افزار حسابداری کردند از شرکت هایی که برای دومین بار دست به خرید نرم افزار حسابداری زدند جدا شدند .
این جداسازی دیدگاه مقایسه ای خوبی از عوامل مهم مختلف که معمولا در انتخاب نرم افزار حسابداری توسط شرکت مورد استفاده قرار میگیرد را ارائه داد . جالب ترین موضوع در بررسی شرکت هایی اتفاق افتاد که می خواستند سیستم نرم افزاری خود را تغییر دهند .

خریداران اولیه نرم افزار حسابداری :
اینجا رتبه بندی دلایل موسساتی است که برای اولین بار اقدام به خرید نرم افزار حسابداری کردند :
رتبه دلیل

۱ قیمت نرم افزار
۲ سهولت اجرا ، راه اندازی
۳ سهولت استفاده
۴ توانایی نرم افزار در تطبیق با کار شرکت
۵ نحوه عملکرد نرم افزار
۶ تطبیق با سخت افزار موجود
۷ پتانسیل رشد و توسعه نرم افزار
۸ میزان پشتیبانی که توسط شرکت نرم افزاری ارائه می شود
۹ کیفیت مستند سازی
۱۰ سابقه و حسن شهرت شرکت نرم افزاری
هنگامی که به این رتبه بندی نگاه می کنید به نظر منطقی می رسد . هر کس بدنبال نرم افزار حسابداری گشته می داند که پیدا کردن بهترین بسته نرم افزاری برای استفاده شما چقدر می تواند سخت باشد . نرم افزارهای حسابداری زیادی با توانایی های مختلفی وجود دارند، به علاوه همیشه مقایسه یک نرم افزار با نرم افزار های دیگر آسان نیست .
طبیعتا هیچکس دوست ندارد مبلغ اضافی بابت چیزی بپردازد ، بنابراین قیمت بسیار مهم است . به همین دلیل این مورد را در بالای لیست می بینید .
در انتهای لیست پشتیبانی و سابقه ی شرکت نرم افزاری را می بینیم که خریداران اولیه اهمیت این موضوع را درک یا برآورد نکرده اند.

خریداران ثانویه نرم افزار حسابداری :

در انجا رتبه بندی همان دلایل است اما این بار این شرکت ها برای بار دوم اقدام به خرید نرم افزار کرده اند :
رتبه دلیل
۱ میزان پشتیبانی که توسط شرکت نرم افزاری ارائه می شود
۲ سابقه و حسن شهرت شرکت نرم افزاری
۳ توانایی نرم افزار در تطبیق با کار (عملکرد) شرکت
۴ پتانسیل رشد و توسعه نرم افزار
۵ قیمت نرم افزار
۶ کیفیت مستند سازی
۷ نحوه عملکرد نرم افزار
۸ سهولت در استفاده
۹ سهولت اجرا (راه اندازی)
۱۰ تطبیق با سخت افزارهای موجود
تفاوت های اصلی
بعضی از رتبه ها کاملا شبیه به هم می مانند ، اما بعضی ها با تغییرات فاحشی به شرح زیر جا به جا شدند :

رتبه رتبه
اولین بار دومین بار دلایل

۸ ۱ میزان پشتیبانی که وتوسط شرکت نرم افزاری ارائه می شود
۱۰ ۲ سابقه و حسن شهرت شرکت نرم افزاری
۱ ۵ قیمت نرم افزار
۳ ۸ سهولت استفاده
۲ ۹ سهولت راه اندازی
۶ ۱۰ تطبیق با سخت افزار موجود

خرید نرم افزار حسابداری
نتیجه
شاید به این بیاندیشید که خریداران ثانویه نرم افزار حسابداری نسبت به خریداران اولیه دید بهتری دارند به دلیل تجربه ای که در خرید نرم افزار دارند . پس رتبه بندی آنها برای کسانی که می خواهند نرم افزار حسابداری جدید بخرند می تواند راهنمای بهتری باشد . اینها نکات کلیدی برای انتخاب نرم افزار حسابداری هستند :
نقش مهم پشتیبانی برای شرکت ها در انتخاب دوباره نرم افزار حسابداری بسیار آشکارتر است .
حسن شهرت و سابقه شرکت نرم افزار حسابداری برای شرکت های خریدار ثانویه بسیار بالاتر است نسبت به خریداران اولیه .
قیمت نرم افزار از اولین به وسط های جدول رتبه بندی جا به جا می شود که نشان دهنده اینست که قیمت هم مهم است اما نه به عنوان مهمترین دلیل برای انتخاب نرم افزار حسابداری .