ارائه پیش بینی با نرم افزار حسابداری

تمام نرم افزارهای مالی باید پیش بینی درآمدها و هزینه ها را برای ماهها و سال ها ی بعد را ارئه کنند.
این پیش بینی ها شما را قادر می کند تا شما عملکرد خود را با پیش بینی ها مقایسه کنید .
پیش بینی برای درخواست وام از بانک ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۴.۱.شما باید بتوانید به وسیله نرم افزار حسابداری بودجه سال بعد را پیش بینی کنید.
-شما می توانید از نرم افزار برای تغذیه مالی پروژه ها استفاده کنید.برای مثال باید بتوانید درآمدها،هزینه ها و نرخ ها را تعریف کنید.
-شما می توانید از اطلاعات گذشته برای پیش بینی سطح فروش و هزینه انجام سفارشات استفاده کنید.

۴.۲.شما باید بتوانید جریان وجوه نقد را پیش بینی کنید.
-پیش بینی جریان های نقدی آتی می تواند در پیشرفت شما تاثیر به سزایی بگذارد.
.۴.۳.استفاده از نرم افزار حسابداری می تواند در تغییر نگرش و انجام محاسبات در مورد آینده مفید باشد.
-به عنوان مثال در سطوح مختلف فروش سود وزیان و جایگاه مالی را بررسی کنید.

.۴.۴.استفاده از پیش بینی ها و الگوهای قبلی می تواند برای ارائه اطلاعات مفید باشد.
-بررسی کنید که آیا نرم افزار، گزارش های پویا می دهد یا امکان ارسال به سایر نرم افزارها را دارد یا خیر؟
شاید نرم افزار حسابداری شما نتواند پیش بینی آینده را برای شما به عمل آورد.این به عنوان یک مشکل یا ایراد برای نرم افزار نیست،تا زمانی که نرم افزار شما طوری طراحی شده باشد که امکان ارسال اطلاعات به نرم افزارهای دیگر را داشته باشد.