امکانات نرم افزار تری دی مکس

MAXScript[ويرايش]
MAXScript يک زبان اسکريپت‌نويسي داخلي است که مي‌تواند يک وظيفه را به صورت خودکار تکرار، دستورالعمل‌هاي موجود را با روش‌هاي جديد ترکيب، ابزارها و واسط‌هاي کاربري جديد ايجاد و يا بسيار کار ديگر را انجام دهد. همچنين مي‌تواند ماژول‌هاي افزونه‌ها را کاملاً با MAXScript ايجاد کرد.

کارگاه شخصيت[ويرايش]
کارگاه شخصيت که يک افزونه از نسخه‌ي چهارم مکس بود، حالا در استوديوي سه‌بعدي يکپارچه است و به کاربران براي حرکت و تجسم شخصيت‌هاي مجازي کمک مي‌کند. اين سيستم با استفاده از اسباب شخصيت يا اسکلت ? پا که تنظيمات سهام است کار مي‌کند، که مي‌تواند براي شبکه شخصيت‌هاي مناسب و نيازهاي مناسب تغيير کند يا سفارشي شود. اين ابزار همچنين شامل ابزارهاي ويرايش قوي سويچينگ IK/FK، دستکاري حالت‌هاي وانمود کردن، لايه‌ها و گردش فريم کليديها و به اشتراک‌گذاري داده‌هاي پويانمايي در سراسر اسکلت ? پا مختلف است. اين "? پا" از ديگر ويژگي‌هاي مفيد اشياء است که براي کمک به سرعت بخشيدن در توليد چرخه‌هاي راه‌رفتن و مسيرهاي حرکت و همچنين به عنوان حرکت ثانويه است.

جستجوگر صحنه[ويرايش]
جستجوگر صحنه ابزاري است که ديد سلسله مراتبي از داده‌ها، تجزيه و تحليل صحنه و تسهيل کار با صحنه‌هاي پيچيده تر را فراهم مي‌کند. جستجوگر صحنه يک توانايي است براي مرتب، فيلتر و جستجو کردن صحنه با هر نوع شئ يا اموال (از جمله فراداده). اين ويژگي که در تري‌دي‌اس مکس ???? اضافه شد، اولين جزئي بود که از کدهاي مديريت شده‌ي دات‌نت در تري‌دي‌اس مکس بيرون از MAXScript استفاده مي‌کرد.

واردکردن DWG[ويرايش]
تري‌دي‌اس مکس از هر دو واردات و اتصال فايل‌هاي DWG را پشتيباني مي‌کند. مديريت حافظه‌ي ارتقا يافته در تري‌دي‌اس مکس ???? باعث مي‌شود تا چندين شئ را در داخل صحنه‌هاي بزرگ‌تر وارد کرد.

انتساب/ويرايش بافت[ويرايش]
تري‌دي‌اس مکس عمليات بافت خلاق و نقشه برداري مسطح، از جمله کاشي کاري، معکوس، چرخاندن، محو کردن، کشش UV و سست‌سازي را ارائه داده، نامرتبي را حذف مي‌کند؛ UV را نگه داشته و تصوير الگوي UV را خروجي مي‌دهد. گردش کاري بافت شامل توانايي مخلوط کردن تعداد نامحدودي از بافت‌ها، يک مرورگر مواد/نقشه با پشتيباني از کشيدن و رها کردن انتساب، و سلسله مراتب با عکس‌ها مي‌شود. گردش کاري UV شامل نقشه پوست خام، که شکاف‌هاي دلخواه را تعريف کرده و باعث مي‌شود تا کاربر بتواند UVها را با توجه به آن شکاف‌ها تا کند، کپي/پيست کردن مصالح‌ها، نقشه‌ها و رنگ‌ها و دسترسي سريع به انواع نقشه‌ها (جعبه، استوانه‌اي، کروي) مي‌شود.

فريم‌هاي کليدي کلي[ويرايش]
دو حالت کليد زني - کليد مجموعه و کليد اتوماتيک - پشتيباني از گردش فريم‌هاي کليدي مختلف را پيشنهاد مي‌کنند. کنترل‌هاي سريع و بصري براي فريم‌هاي کليدي - از جمله: کات، کپي و پيست - به کاربر اجازه مي‌دهند پويانمايي‌ها را به راحتي ايجاد کنند. مدار پويانمايي ممکن است به طور مستقيم در دريچه‌ي ديد مشاهده و ويرايش شود.

پويانمايي محدود
اشياء را مي‌توان در امتداد منحني‌ها با هم ترازي، سرعت، نرمي، حلقه و متحرک کردن در امتداد سطح کنترل کرد. مي‌توان بين چند منحي متحرک با مسير کنترل شده وزنه کرد و آن وزن را پويانمايي کرد. اشياء را مي‌توان با اشياء ديگر در بسياري از جهات - ازجمله نگاه کردن به - جهت گيري در فضاهاي مختلف مختصات، و ايجاد ارتباط در نقاط مختلف و در زمان محدود متحرک کرد.

پوست
اصطلاح پوست يا هيکل ممکن است براي رسيدن به کنترل دقيق تغيير شکل اسکلتي مورد استفاده قرار گيرد، به طوري که تغيير شکل شخصيت يکنواخت به عنوان مفاصل منتقل شده حتي در ناحيه‌ها از جمله شانه‌ها. تغيير شکل پوست را با استفاده از وزنه راس مستقيم، حجم رئوس تعريف شده توسط لفاف يا هر دو مي‌توان کنترل کرد. 

آموزش 3dmax