تفاوت رندر Biased و Unbiased

به طور خلاصه، رندر گرفتن به معني پردازش تأثير منابع نور، تابش و بازتابش، تأثير سايه ها، تأثير بافت و جنس، تأثير زاويه ديد، و در نتيجه تبديل يک مدل سه بعدي کامپيوتري به يک تصوير (نزديک به واقعيت) است. آموزش vray

Biased (پيش فرض دار - خطادار):
به نوعي از رندر گرفتن اطلاق مي شود که در آن شرايط رندر گرفتن با اعمال پيش فرض ها و محدوديت هايي از سوي کاربر، کنترل مي شود. در اين شرايط کيفيت تصوير Render شده و در نتيجه زمان مورد نياز براي رسيدن به تصوير دلخواه، با توجه به محدوديت هاي نرم افزاري و سخت افزاري و زمان مورد نياز، قابل کنترل است. الگوريتم هاي مبتني بر محاسبات Biased، براي کارهايي که نياز به کيفيت فوق العاده ندارند و همچنين براي پردازش انيميشن ها و فليم ها و بازي هاي رايانه اي مناسب است. کيفيت رندرهاي به دست آمده از نرم افزارهاي مبتني بر روش هاي Biased ، با در نظر گرفتن پيش فرض هاي سختگيرانه و اختصاص زمان کافي براي پردازش، مي تواند بسيار نزديک به واقعيت باشد. در واقع روش Biased با ساده سازي شرايط، يه يک نتيجه کاملا مشخص مي رسد و با تخمين زدن پيکسل ها (با الگوريتم هاي بلور کردن)، سريع تر به نتيجه نهايي مي رسند (مثل ساده سازي پيکسل هاي نزديک به هم در ذخيره سازي تصاوير با فرمت JPG). در اين روش کاربر براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايد با تأثير هر يک از تنظيمات اوليه آشنا باشد و تنظيمات رندر را با حوصله و دانش کافي انجام دهد.

Unbiased (بدون پيش فرض - بدون خطا):
در اين روش تأثير ذره ذره جزئيات مدل و نورها و سايه ها پردازش مي شود و در واقع تمام ذرات مدل در نتيجه نهايي تأثير گذارند و هر پرتوي نور تا بي نهايت بار بازتاب از سطوح مورد تحليل قرار مي گيرد و بنابراين موضوعي به عنوان رندر نهايي يا زمان رندر معنا ندارد (هرچند که ممکن است برخي نرم افزارهاي مبتني بر محاسبات Unbiased با تنظيماتي از قبيل زمان، پروسه رندرينگ را در وضعيت خاصي متوقف و رندرينگ را نهايي کنند). محاسبات رندرينگ در اين روش هيچ گاه به اتمام نمي رسد و هرچقدر زمان بيشتري به رايانه داده شود، با پردازش جزئيات بيشتر، به تصوير واقعي تري از مدل خواهيم رسيد. بديهي است که اين روش براي پردازش در لحظه (Real time rendering) مناسب نيست، در عوض براي توليد تصاوير نزديک به واقعيت و رئاليستيک مناسب است. معمولا معماران و طراحان داخلي و همچنين طراحاني که به دنبال نمايش قدرت مدل سازي هستند، از نرم افزارهاي رندر به روش Unbiased استفاده مي کنند. براي رسيدن به نتيجه مطلوب در اين روش، اختصاص زمان کافي و همچنين داشتن سخت افزار مناسب، الزامي است.

جمع بندي:
به طور مطلق نمي توان کيفيت رندرينگ به روش Biased و Unbiased را با هم مقايسه کرد. در رندرينگ Unbiased هر چقدر زمان بيشتري به رايانه داده شود، خروجي دقيق تري به دست خواهد آمد و در روش Biased نيز هرچقدر که تنظيمات سختگيرانه تر باشد، رندرينگ نهايي با کيفيت بهتري به دست مي آيد. نکته بسيار مهم در انتخاب روش مناسب رندرينگ، اين است که روش هاي Biased در شرايطي که زمان کوتاه مورد نياز باشد، کيفيت بهتري نسبت به روش Unbiased در همان زمان مساوي دارد. لذا اگر سخت افزار حرفه اي نداريد و يا زمان کافي براي رسيدن به نتيجه مطلوب نداريد، انتخاب روش ها و نرم افزارهاي Biased توصيه مي شود.

لازم به ذکر است که نرم افزارهاي مبتني بر روش هاي Unbiased به دليل نياز به سخت افزار قدرتمند، تا ساليان درازي فقط در انحصار شرکت هاي بزرگ انيميشن سازي بودند و فقط در سال هاي اخير با پيشرفت رايانه هاي شخصي، به نرم افزارهاي شخصي نيز راه پيدا کرده اند.

تذکر:
Biased و Unbiased الگوريتم رندرينگ نيستند. الگوريتم هاي متعددي براي پردازش تصوير وجود دارند که برخي از آنها مبتني بر منابع نور، برخي مبتني بر بازتاب ها و سطوح، برخي مبتني بر تحليل پيکسل به پيکسل و ... مي باشند. تمام اين روش ها مي تواند به صورت Biased و Unbiased مورد استفاده قرار بگيرد و فقط در برخي از اين روش ها به دليل نوع محاسبات رياضي، محدوديت هايي وجود دارد که خارج از حوصله اي اين مطلب است.