هلو چيست؟

يكي از مهمترين نرم افزارهاي فارسي زبان است. ويژگي مهم اين نرم افزار استفاده از sql server 2000 نرم افزار را قادر ميسازد تا سندهاي بسيار زيادي را ثبت كند بدون اينكه براي كاركرد نرم افزار مشكلي ايجاد گردد و يا در هنگام ثبت كردن سندها زمان زيادي ببردنرم افزار هلو با برنامه دلفي که قويترين برنامه بانک اطلاعاتي در جهان مي باشد نوشته شده است و تحت ويندوزهاي 95و98وMe وXp فارسي قابل اجرا مي باشد، اين برنامه با چند سال سابقه کار و هزاران مصرف کننده و با قفل سخت افزاري طراحي شده و اولين برنامه پک تحت ويندوز در ايران ميباشد.صدور فاکتورهاي خريد و فروش و مرجوعي و پيش فاکتور و ضايعات و اماني و سفارش خريد و تهيه و بازگرداندن کپي پشتيبان،تعيين مانده حساب اشخاص ، کالاها ، اسناد بانکي و موجودي بانکها و صندوق و صدور سند افتتاحيه،تنظيم اسناد حسابداري از قبيل حساب بانک به بانک و صندوق به بانک و حواله طرف حساب و دريافت و پرداخت اشخاص و هزينه و درآمدو سرمايه گذاري و برداشت و کارمزد بانک، انبار گرداني،تهيه گزارشات شامل اطلاعات آماري از قبيل فاکتورهايي که بالاترين خريد و يا فروش يا برگشتي ها را داشته انديا طرف حسابهايي که به ترتيب بدهکارترين يا بستانکارترين بوده اند، از عملکردهاي اين نرم افزار است

آموزش نرم افزار هلو