درباره مراحل حسابداری پیمانکاری

در سرتاسر جهان شرکت ها و مؤسسات مالي وجود دارند که پيشه کاري آن ها در مورد حسابداري است. براي ساخت و ساز و انجام آن ها پيمانکاران نياز به يک واسطه دارند که اين موسسات که گفته شد اين کار را انجام مي دهند. حسابداري پيمانکاري داراي استانداردهاي بين المللي است که کشور هايي که در زمينه صنعت و توليد حرف اول را مي زنند از آن به عنوان يک ياري دهنده ياد مي کنند و در کشور ما چندين سال است که از اين نوع استفاده مي شود و آن را مورد بررسي قرار مي دهند.
در اين مقاله قصد داريم تا شما را آشنا کنيم با روش ها و مراحل حسابداري پيمانکاري. بنابراين يک مقاله جامع در اين باره تدارک ديده ايم که مطمئناً کمک زيادي به شما عزيزان خواهد. پس اگر بخواهيم عناوين مهمي که در آن به کار رفته باشد را عنوان کنيم به اين صورت است : رکن هاي اصلي پيمانکاري، انواع قراردادهاي پيمانکاري، تنظيم و پرداخت صورت وضعيت کارکرد هاي حساب، ثبت عمليات مالي قراردادهاي بلند مدت در پيمانکاري و … به همراه پيوست که نمونه فرم هاي مربوط را آورده است. دوره حسابداري ويژه بازارکار

روش ها و مراحل حسابداري پيمانکاري
در زير تعريف و توضيحاتي کامل در مورد موضوعي که ما داريم آن را بررسي مي کنيم آمده است :
در دنياي امروز به دليل تنوع بيش از حد موسسات و شرکت ها نياز به سيستم حسابداري بيش از پيش احساس مي شود.
با زياد شدن فعاليت هاي حسابداري کارشناسان در جستجوي روش هاي نويني براي گويا و مملوس کردن گزارشات حسابداري هستند.
نوعي از سيستم هاي حسابداري که در پروژه هاي پيمانکاري کاربرد دارد حسابداري پيمانکاري است.
در پروژه هاي پيمانکاري بين کارفرما و پيمانکار قرار داد تنظيم مي شود که طي آن دو طرف بايد به تعهدات خود عمل کنند.
در اين سيستم لازم است سود و زيان پايان کار به صورت کامل مشخص شود.