سیستم تسویه حساب حرفه ای

از مهمترین نگرانی هر مدیر، میزان مطالبات وی و نحوه کنترل آنها و ارائه تسهیلات و کالا به هر مشتری در حد اعتبار او می باشد . عدم وجود کنترلهای دقیق در هنگام فروش، تحویل و تسویه حساب کالاها میتواند هر سازمان را با خطرهای جدی روبرو کند . ثبت توافقهای انجام شده با مشتریان در نرم افزار، شامل اعلام مدت زمان توافق شده در رابطه با تسویه هر فاکتور و تعیین قیمت توافقی با هر مشتری در نرم افزار و نیز ارائه تسهیلات ویژه در رابطه با مشتریان خوش حساب، از جمله ارائه تخفیف در صورت تسویه نقدی یا تسویه زود هنگام (early payment discount ) یا تعیین خسارات خاص در صورت تأخیر در پرداخت وجوه توافق شده فاکتورها( Finance Charge ) . همگی از مواردی هستند که موضوع کنترل های دستی را غیر ممکن ساخته، اما میتوان با استفاده نرم افزار منحصر بفرد تسویه حساب حرفه ای  ، با خیال آسوده کنترل های پیچیده را به نرم افزار سپرد .

سیستم به طور هوشمند در هنگام تسویه حساب با مشتریان لیست فاکتورهای تسویه نشده را به کاربر نشان میدهد و پس از اعلام میزان وجوه دریافتی می توان بطور دستی یا بطور خودکار ( از اولین فاکتور تسویه نشده یا از آخرین فاکتور ) وجوه دریافتی را بر روی فاکتورهای تسویه نشده تقسیم نمود. همچنین از قابلیتهای مهم نرم افزار ارائه گزارشها و نمودارهای متنوع در خصوص بدهی وتاخیرهای پرداخت مشتریان از جمله بدهی سنی مشتریان می باشد .