موتور رندرینگ VRay

کاربران به راحتي به تمامي موتورهاي رندرينگ دسترسي داشته باشند.  اما انتخاب موتور رندر وابستگي مستقيم به نرم افزار مدلسازي و متحرک سازي شما دارد. بنابراين در انتخاب موتور رندر سعي خواهيم کرد که نرم افزارهاي مهم اين بخش مانند Autodesk 3ds Max , SoftImage,Maya , Revit , AutoCad , Newtek Lightwave 3d , SketchUp , Houdini , Maxon Cinema 4D و نرم افزارهاي مشابه را نيز مورد بررسي قرار داده و مزايا و معايب هر کدام از موتورهاي رندرينگ را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. سومين پارامتر در انتخاب موتور رندرينگ ، نوع پروژه و خواسته کاربران است. اينکه پروژه شما يک تصوير ثابت است يا متحرک. شما در حال ساخت جلوه هاي ويژه براي فيلم هستيد يا تبليغات، شما يک فيلم کوتاه مي سازيد يا بلند يا سريال ، عناصر مورد استفاده شما در صحنه چه چيزهايي هستند، و ...؟؟؟چهارمين و آخرين پارامتر نيز در انتخاب يک موتور دانستن تاريخچه و گذشته آن موتور است. اگر شما بدانيد که هدف سازندگان يک موتور رندر چه بوده است، با ديد بهتري آن را انتخاب ميکنيد. براي مثال سازندگان يک موتور رندر تصميم داشته اند که از آن براي رندرينگ تک فريم صحنه هاي معماري استفاده کنند اما شرکتي ديگر موتور خود را براي رندرينگ انيميشن و کاراکتر توليد کرده است. دانستن اينکه هر موتور رندر براي چه منظوري توليد شده است شما را در انتخاب آن ياري مي دهد. به منظور راحتي خوانندگان در هر قسمت از اين سري مقالات يک موتور رندر بررسي شده، خصوصيات، مزايا و معايب آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آموزش vray