مقدمه ای بر انیمیشن سازی توسط نرم افزار 3D Studio Max

از زمان هاي بسيار قديم ، انسان نخستين براي بيان مطالب خود از ترسيم اشکال بر روي صخره ها و سنگ ها و يا حتي زمين استفاده مي کردند . با پيدايش و کشف ذغال اين امر آسان تر و بعد از آن نوشتن بر روي پوست حيوانات با استفاده از مرکب و دوات به مراتب رو به پيشرفت و بهبودي قرار گرفت . سرانجام با پيدايش تکنولوژي و صنعت اين امر بصورت اعمال گرافيکي و طراحي انجام مي شود.

اما در سطوح بالاتر گرافيک و طراحي ، پيدايش نرم افزارهاي مدرن و پيشرفته ، بخصوص نرم افزارهاي سه بعدي و انيميشن سازي کمک بسيار زيادي به انسان در انجام کارها نموده است که از آنها مي توان حتي در ساخت ماکت يا شبيه سازي بناها و يا اشياء ديگر استفاده نموده که اين امر کمک بسيار زيادي در صرفه جويي مصالح ، مواد ، زمان و آسان نمودن اين امورات مي کند. يکي از اين نرم افزارهاي سه بعدي و انيميشن سازي نرم افزار 3D Studio Max مي باشد که در ذيل به شرح اين نرم افزار مي پردازيم.

1- محيط نرم افزار
اين نرم افزار داراي محيطي است که بطور کلي از چهار پنجره با نماهاي مختلف ( ديد از بالا ، ديد از پهلو ، ديد از جلو و پيش نمايش ) دارد و داراي نوار ابزاري مي باشد که براي ترسيم اشياء از اين ابزار استفاده مي شود . در قسمت پائين ، نوار Time Line قرار دارد و از آن به جهت ساخت انيميشن و کار کردن با فريم ها و در نهايت ايجاد تصاوير متحرک استفاده مي شود و ساير قسمتهاي ديگر که مربوط به تنظيمات و موارد ديگر است که توضيح آن به زمان و شرح بسيار زيادي نياز دارد .

2- ابزار کنترل اشياء
الف) ابزار جابجايي (Move) : از اين ابزار براي جابجا کردن يک شيئي ايجاد شده استفاده مي شود و مي توان شيئي ايجاد شده را به هر مکان دلخواه انتقال داد .
ب) ابزار چرحش (Rotate) : از اين براي چرخاندن شيئي مورد نظر در سه جهت عرض ، عمق و ارتفاع استفاده مي شود .
ج) ابزار تغيير فرم (Scale) : از اين ابزار براي کشيدن تمام يا قسمتي از شيئي ايجاد شده استفاده مي شود .

3- ايجاد ماده براي يک حجم (Material)
به جهت روح بخشيدن به يک جسم و يا دادن رنگ و طرح به آن از قسمت Material استفاده مي کنيم . در اين قسمت يک تصوير دلخواه و يا تصاوير از پيش تعيين شده را به جسم نسبت مي دهيم .

4- ايجاد انيميشن و حرکت دادن جسم
از طريق نوار ابزار Time line مي توان شيئي ايجاد شده را به حرکت درآورده و از آن يک انيميشن بوجود آوريم .

5- قرار دادن نور در صفحه
اين قسمت داراي نورهاي زيادي از جمله خورشيدي ، آسماني ، نور آزاد ، نور هدفدار و ... مي باشد که براي نور پردازي به محيط استفاده مي شوند .

6- قرار دادن دوربين
اين قسمت داراي 2 نوع دوربين :
الف) هدفدار
ب) آزاد
مي باشد که دوربين هدفدار يک هدف را که توسط کاربر مشخص مي شود دنبال مي کند و در تصوير نمايش مي دهد اما دوربين آزاد هر محيطي را که مسير دوربين ( که از قبل تعيين مي شود ) براي آن تعيين شود نمايش مي دهد .

7- تهيه خروجي (Render)
درنهايت وقتي يک انيميشن ساخته مي شود نياز به ساختن يک فايل تصويري نهايي (خروجي) مي باشد که اين عمل از طريق گزينه Render انجام مي شود . عمل Render به اينصورت است که هر فريم بصورت يک عکس مجزا ايجاد مي شود که اين عکس ها بصورت پيوسته و يکپارچه در کنار هم قرار گرفته و يک فايل تصويري را تشکيل مي دهند. 

آموزش 3dmax