تئوری های حسابداری

قبل از اينکه شما توضيحاتي را پيرامون روش ها و تکنيک هاي جديد حسابداري مطالعه کنيد، بايد با خود علم حسابداري آشنايي داشته باشيد، 
نظام حسابداري هر سازمان به عنوان ابزار مديران براي پاسخگويي و تصميم گيري، تحت تأثير ويژگي هاي محيط فعاليت ها و نيازهاي اطلاعاتي قانوني و نظارتي آن سازمان قرار مي گيرد. اگر درباره ي ويژگي هاي سازمان هاي دولتي آگاهي پيدا نکنيم در درک صحيح سيستم حسابداري مورد عمل آنها با مشکل مواجه خواهيم شد.
براي اينکه بتوان نظام اقتصادي يک کشور را به طرز صحيح و مناسبي اداره کرد احتياج به برنامه ريزي هاي بلند مدت در بخش هاي توليد، توزيع و مصرف امري مهم است همچنين بايد از سرمايه هاي دولتي و غير دولتي نهايت استفاده را بکنيم. بايد با استفاده از ابزار مناسب حسابداري و ايجاد تشکيلات درست اداري به سرمايه گذاران و مديران در رسيدن به اين مهم کمک کرد. دوره حسابداري ويژه بازارکار

تئوري هاي حسابداري
امروزه و با پيشرفت روزافزون تکنيک هاي جديد حسابداري، حسابداري را زبان تجارت ناميده اند. حسابداري با طي کردن مراحل رشد و تکامل خود در زمان حال ابتکارات و نوآوري هاي زيادي را پذيرفته است و مي توان گفت به يک فرهنگ گسترده تبديل شده که سرشار از رشته هاي متنوع است. زبان تجارت يا همان حسابداري مانند تمام زبان هاي ديگر داراي دستورها و ضوابط و قوانيني است که به مجموعه ي اين اصول و ضوابط که به صورت منطقي رايج شده است تئوري هاي حسابداري مي گويند.
حسابداري در مؤسسات اقتصادي مختلف با توجه به هدف ها و کارهاي آن مؤسسات و نوع خدماتي که ارايه مي کنند و نوع کالاهايي که توليد مي کنند به شکل هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد.

شخصيت هاي حقيقي و حقوقي
به گروه هايي که امکاناتي مثل سرمايه و زمين و ماشين آلات را براي کسب سود در اختيار مي گيرند و سود حاصل را به صورت هاي معين تقسيم مي کنند شرکت گفته مي شود. افرادي که در شرکت با هم همکاري مي کنند را شخصيت هاي حقيقي و شخصيت خود شرکت را حقوقي مي گويند. هر يک از افرادي که در شرکت سهم دارند مي توانند با توجه به مقررات موجود به خريد و فروش بپردازند. شرکت هاي حقوقي با توجه به کار و هدفي که دارند به انواع مختلفي تقسيم مي شوند به عنوان مثال شرکت هاي سهامي، تضامني، نسبي، غيرسهامي و ….از اين قبيل اند.

تأسيس شرکت
براي اينکه يک شرکت تشکيل شود ابتدا افراد گروه بايد هر کدام مبلغي را به عنوان سهم به حساب شرکت واريز کنند. پس از آن افرادي به عنوان مدير انتخاب مي شوند و آن ها بايد تمام سهام نقدي و غيرنقدي را در دفاتر اسناد رسمي ثبت کنند. تمام هزينه هايي که براي تشکيل شرکت احتياج باشد توسط شرکا خرج مي شود و در حسابي به عنوان هزينه ها ثبت مي شود که به اين هزينه ها، هزينه هاي سرمايه اي گفته مي شود.