نرم افزار انبار و حسابداری انبار (انبار مصرفی)

بسیاری از شرکتها نیاز به ابزار دقیق و ساده ای دارند تا بتوانند سیستم انبار و توزیعشان را کنترل نمایند . برای برآورده ساختن این نیاز، نرم افزار انبارداری از مجموعه سیستمهای یکپارچه طراحی گردیده که کاربران می توانند با استفاده از امکانات بسیار خاص و گسترده آن، عملیات تعدادی را در دپارتمان انبار ثبت نموده و با انتقال عملیات روزانه به دپارتمان حسابداری انبار، عملیات ریالی را نیز به آن اضافه کنند.

در سیستم انبار میتوان دپارتمانهای مختلفی را تعریف نمود که هریک می توانند ثبت عملیات مربوط به انبار خود راعهده دار باشند، انبارهایی چون مواد اولیه، قطعات یدکی، کار درجریان ساخت و انبار محصول ازآن جمله اند. زیر سیستم انبار با ارتباط خود با سایر سیستمها علاوه بر جلوگیری از ثبت تکراری عملیات و ایجاد اطمینان از صحت انجام امور، آخرین اسناد حسابداری مربوط به عملیات خود را صادر می نماید. همچنین دپارتمان فروش را از آخرین تولیدات انبار محصول مطلع می سازد. انبار کار در جریان نیز بطور خودکار آخرین کسری خود را جهت تامین مواد به انبار مواد اولیه اعلام می نماید. امکاناتی چون معرفی چند واحد شمارش متفاوت جهت هر کالا، معرفی موارد و فیلدهای اطلاعاتی جدید با نام دلخواه جهت هر کالا، هر مرکز مصرف و هر برگه ، قابلیت تعریف بارکد بین المللی و داخلی و دهها قابلیت دیگر از جمله مهمترین ویژگیهای این نرم افزار می باشد.

نرم افزار انبار قابلیت هماهنگ شدن با تکنولوژی های مدرن انبارداری چون RFID(Radio Frequency Identification) و نیز تجهیزات Offline شمارش انبار و تحویل کالا وهمچنین تجهیزات بارکد خوان را داراست.

ثبت عملیات ریالی مربوط به وقایع انبار از جمله اموری است که در صورت عدم وجود یک سیستم هوشمند حسابداری انبار موجب ایجاد دوباره کاریها و بعضاً اشتباهات میگردد. نرم افزار حسابداری انبار شرکت ایده آل سیستم، پس از مطلع شدن از عملکرد روزانه و تعدادی سیستم انبار قابلیت ثبت عملیات ریالی را به دپارتمان حسابداری انبار میدهد و سپس کلیه عملیات پس از تائید نهائی مدیریت تبدیل به سند حسابداری می گردند.

لازم بذکر است سیستم حسابداری انبار شامل کلیه تواناییهای سیستم انبار می باشد. ارتباط بین نرم افزار انبار و حسابداری انبار به روشهای مختلفی میسر بوده و در هر روش آخرین عملیات و حتی در برخی از روشها اصلاحات جدید ثبت شده در یک واحد به واحد دیگر نیز اطلاع داده می شود.