تاریخچه رندرینگ

تاريخچه
در سال‌هاي ???? و ???? با کمک رايانه تحول عميقي در پويانمايي آغاز شد. در سال‌هاي ???? تأثيرات رايانه بر پويانمايي‌ها به اوج خود رسيد تا بالاخره در سال ???? اولين فيلم پويانماييي که به طور کامل با رايانه ساخته‌شده بود به پرده? سينماها رفت. توليد پويانمايي داستان اسباب‌بازي توجه تمام کساني را که در ساخت پويانمايي فعاليت مي‌کردند را جلب کرد و شرايط ايجاد انقلابي در زمينه? تکنيک‌هاي توليد پويانمايي را به خوبي ايجاد کرد.

لغات کليدي
اشکال اوليه
هر ارائه? سطح بالا از تصاوير و اشکال نيازمند اجزايي با دامنه‌هاي متفاوت از پيکسل‌ها مي‌باشد، به اين اجزا اشکال اوليه يا اشکال ابتدايي مي‌گوييم.

مدل
توصيفي از اجسام سه بعدي به زباني کاملاً تعريف شده و ساخت‌يافته براي سيستم را مدل گويند. هر مدل از دسته‌اي از اشکال ابتدايي تشکيل شده و اين اشکال به طوري در کنار هم قرار گرفته‌اند تا بتوانند حالت موجود مورد نظر را در ذهن بيننده القا کنند. هر چه تعداد چندوجهي‌هاي به کار رفته در يک مدل بيشتر باشد، جزئيات بيشتري را مي‌توان به شکل مدل اضافه کرد که در اجسام پيچيده باعث مي‌شود مدل به نمونه? واقعي بسيار شبيه شود. مدل ساز بايد بداند با چه برنامه اي کار کند و از مدلي که مي‌خواهد بسازد آگاه باشد مثلاً بايد بلو پرينت و چند عکس و مدل داشته باشد.

صحنه
هر صحنه متشکل از تعدادي مدل است که طرز قرار گرفتن آنها نسبت به يکديگر و چگونه? طرح‌بندي فضا را مشخص مي‌کند و رابطه? فضايي بين اشيا شامل مکان و اندازه را تعريف مي‌کند. غير از مدل ها دوربين ها منابع نور، جلوه هاي ويژه و اشياء کمکي را نيز مي توان در يک صحنه قرار داد. آموزش vray

تفسير
به فرايند تصوير برداري از يک صحنه? سه بعدي، تفسير مي‌گويند؛ در اين فرايند با اضافه کردن جزئيات فضاي سه بعدي مثل سايه‌ها و تفاوت در تاريکي و روشنايي رنگ‌ها، به تصوير حالت واقع-گرايانه‌اي را القا مي‌کنيم.

مفسر
وظيفه? تفسير در گرافيک رايانه‌اي بر عهده? نرم‌افزار رايانه‌ايست که به آن “مفسر” مي‌گويند.