آموزش نرم افزارهای V-Ray، Rhino و Photoshop

نرم افزارهاي V-Ray، Rhino و Photoshop سه نرم افزار بسيار پرقدرت براي طراحي صنعتي هستند که قابليت هاي آنها در زمينه طراحي، براي عده زيادي از طراحان ناشناخته مانده است.
Rhino يک نرم افزار پر قدرت مدل سازي سطوح Surface Modeling است. اين نرم افزار از قابليت مدل سازي به روش NURBS بهره مي برد که باعث مي شود فايل هاي خروجي آن نسبت به ساير نرم افزارهاي مدل سازي بسيار کم حجم تر باشند. طراحاني که به سرعت مدل سازي با اين نرم افزار عادت کرده اند، براي پروژه هاي سريع هيچ نرم افزاري را به Rhino ترجيح نمي دهند.

نمونه سطوح پيچيده ايجاد شده توسط Rhino
V-Ray يک نرم افزار (Plugin) براي تکميل مدل هاي طراحي شده در ساير نرم افزارها مانند 3D Studio Max يا Rhino و... است. قابليت هاي نورپردازي حرفه اي، جنس ها و مواد متعدد، افکت هاي دوربين و... از ويژگي هاي اين نرم افزار است. مدل هاي تکميل شده با V-Ray بسيار واقعي تر از مدل هاي ساده 3D max به نظر مي رسند.

نمونه افکت هاي ايجاد شده توسط V-Ray
Photoshop را تقريبا به عنوان يک نرم افزار Image Editing مي شناسيم. اما قابليت هايي نظير تنظيم Level ها، تنظيم رنگ ها و حتي قابليت هاي رنگ آميزي نظير fade کردن و سايه زدن، امکاناتي است که مي توان روي تصاوير Render شده از ساير نرم افزارها پياده سازي کرد و به اين ترتيب حجم سنگيني از طراحي و رندر کردن مدل را به کمک اين نرم افزار و با سرعت بسيار بالاتر انجام داد.

نمونه تصوير پردازش شده توسط Photoshop
در آدرس زير دوره هاي آموزشي Tutorial نرم افزارهاي V-Ray و Rhino و Photoshop و ساير نرم افزارهاي گرافيکي به زبان انگليسي ارائه شده است که اميد است براي طراحان مفيد واقع شود. آموزش نرم افزار راينو