مشخصات يه نرم افزار انبارداري خوب چی هست

نرم افزار انبارداری با هدف مدیریت نگهداشت دقیق آماری و ریالی کالاها طراحی و پیاده سازی شده است .این نرم افزار انبارداری کلیه عملیات مورد نیاز را که قبلاً در قالب دفاتر و سیستم های دستی یا کاردکس انبار انجام می گرفت با اضافه نمودن آخرین استاندارد های موجود وقابلیتهای بیشتر در اختیار شما قرار خواهد داد. مدیریت کلیه انبارهای عمومی و خصوصی اصناف ، شرکت های تجاری و ... که نیاز به اطلاع ازوضعیت انبار و چگونگی میزان موجودی و مقادیر وارده ، صادره، موجودی آماده فروش ، اقلام نایاب و فاسد شده ، ضایعات و از بین رفته کسری واضافات انبارگردانی مقاطع مختلف را دارد، می توانند با استفاده بهینه از نرم افزارانبارداری کنترل های لازم را بر ورود و خروج کالاها داشته باشند .