گزارشات پیشرفته در نرم افزار هلو

با کليک بر روي دکمه گزارش پيشرفته فرم ديگري نمايش داده خواهد شد که در آن مي‌توانيد با توجه به گستردگي و تنوع شروط گزارش دقيق تري را تهيه نماييد. حال در مورد قسمتهاي مختلف اين فرم به اختصار توضيح مي‌دهيم.

تاريخ تنظيم: در اين قسمت تاريخ تنظيم گزارش، نمايش داده شده است که به طور پيش فرض تاريخ سيستم مي‌باشد و قابل تغيير است.

پيش‌فرض: در صورت انصراف از تغييرات انجام شده با انتخاب اين گزينه، تنظيمات فرم گزارش به حالت پيش فرض نرم‌افزار بازي مي‌گردد. در اين قسمت ستون‌هاي مختلفي مانند عنوان تيتر، نمايش، ستون، ساير و پهنا قرار دارند. در قسمت عنوان تيتر، ستون‌هايي که بايد در گزارش ديده شوند، قرار دارند که بر حسب اين که گزارش از کالا، اشخاص، سرفصل و غيره باشد اين ستونها متفاوت هستند. در قسمت نمايش تعيين مي‌کنيد که کدام يک از تيترهاي تعيين شده در گزارش ديده شوند. در قسمت ستون ترتيب قرار گرفتن تيترها تعيين مي‌شوند. به عنوان مثال اگر در گزارش طرف حساب ستون نام طرف حساب، ستون 5 انتخاب شود در گزارش، نام وي در پنجمين ستون، مشاهده مي‌گردد.

در قسمت‌هاي سايز و پهنا اندازه تيترها در گزارش تعيين مي‌شوند.

آخرين نمايش: اگر تغييراتي در نرم‌‌افزار اعمال شده باشد براي بازگشت به يک مرحله قبل، از اين گزينه استفاده نماييد.

نمايش امکانات پيشرفته: با انتخاب اين گزينه، تعداد ستونهاي عنوان گزارش اضافه مي‌شود که به شرح آنها مي‌پردازيم.

نام ستون: در اين ستون، نام فيلدهاي اطلاعاتي که به صورت پيش فرض در نرم‌افزار در نظر گرفته شده و مي‌توان از آنها در گزارشات استفاده نمود، ليست شده و قابل تغيير نيستند.

نام قلم: براي تنظيم فونت اطلاعاتي که در گزارش نمايش داده مي‌شوند با انتخاب نام قلم، دکمه‌اي کنار آن ظاهر شده، با کليک بر روي آن فرم Font گشوده خواهد شد، در ستون Font نوع قلم، در ستون Font Style نحوه نمايش قلم، در ستون Size اندازه قلم و در قسمت Color، رنگ حروف داخل ستون تنظيم مي‌شوند. پس از تأييد تغييرات مورد نظر در گزارش نمايش داده مي‌شود.

سايز: سايز انتخاب شده در قسمت قبل در اين ستون مشاهده و قابل تغيير نيست.

نمونه قلم: اين ستون نشان دهنده نوع قلم اطلاعات ستونها در گزارش بوده و قابل تغيير نيست.

جهت نمايش: جهت تعيين ترتيب نمايش اطلاعات از راست، وسط يا چپ در ستونهاي صفحه گزارش با کليک بر روي اين ستون ليستي ظاهر مي‌شود که در آن يکي از سه نوع نمايش از راست به چپ، از چپ به راست و وسط چين در آن قابل انتخاب است. آموزش نرم افزار هلو

پهنا: عرض ستونها در صفحه گزارش از طريق ستون‌ پهنا تنظيم شده و با درج مقادير مختلف عرض هر ستون تعيين مي‌گردد.

در قسمت پايين فرم، آيتم‌هاي تنظيمات، مرتب سازي و انتخاب شرط وجود دارد که به توضيح آنها مي‌پردازيم.

تنظيمات: در قسمت تنظيمات صفحه چاپ مي‌توانيد تعيين نماييد که در فرم چاپي گزارش خطوط افقي و عمودي بين سطرها و ستونهاي گزارش چاپ شود يا خير. با انتخاب گزينه ارسال مستقيم براي صفحه چاپ گزارش به صورت پيش نمايش نشان داده نخواهد شد و مستقيماً به شکل چاپي نمايش داده خواهد شد.

در قسمت ابعاد کاغذ و صفحه مي‌توانيد عرض و طول صفحه را که به صورت پيش فرض4A و در ابعاد 295×210 در نظر گرفته شده، تغيير داد. براي اين کار، گزينه Custom را انتخاب و طول و عرض کاغذ را به دلخواه تغيير دهيد. با انتخاب گزينه نمايش عريض مي‌توانيد نحوه قرار گرفتن صفحه به صورت افقي Landscape يا عمودي Portrate، را تغيير دهيد. گزينه فاصله متن از بالا و راست، مشخص کننده فاصله متن گزارش از بالا و سمت راست صفحه گزارش مي‌باشد.

در قسمت تنظيم ارتفاع باند مي‌توانيد با استفاده از گزينه ارتفاع تيتر گزارش، فاصله تيتر گزارش از بالاي صفحه را تعيين نماييد. تغيير در ارتفاع و فاصله بين سطر‌هاي گزارش با استفاده از گزينه ارتفاع هر سطر مشخص شده و گزينه ارتفاع سطر انتهاي صفحه، مشخص کننده فاصله گزارش از انتهاي کاغذ است.

براي تعيين تيتر اصلي گزارش، متن مورد نظر را با استفاده از گزينه توضيحات تيتر وارد نماييد، در پايان سطر توضيحات با کليک بر روي دکمه مربوطه در فرم Font مي‌توان تغييرات دلخواه را طبق روشي که قبلاً توضيح داده شد، اعمال نمود.

مرتب سازي: در اين قسمت مرتب سازي سطرهاي گزارش تعيين مي‌گرد.

عنوان: در ستون عنوان با توجه به نوع گزارش، نام عناوين ستونهايي که گزارش بايد براساس آن مرتب شود، نمايش داده شده و قابل انتخاب است. در قسمت انتخاب، نحوه مرتب سازي ستونهاي گزارش براساس ليست موجود، تعيين مي‌گردد. در قسمت اولويت سورت مي‌توانيد با استفاده از نمايه کنار آن، اولويت نمايش انتخابها به ترتيب از 1 الي 12 مرتب نماييد. در قسمت نوع سورت با استفاده از نمايه مربوط، نوع مرتب‌سازي به صورت صعودي يا نزولي مشخص مي‌گردد.