مدیریت اطلاعات حساب ها

نرم افزار های حسابداری به شما دسترسی سریع به اطلاعات از فعالیت های روزمره می دهد.

۳.۱ شما باید بتوانید کنترل اعتبار خود را به صورت سفت و سخت اجرا کنید .
شما می توانید گزارشاتی از اعتبار خود داشته باشید و اینکه چقدر از منابع شرکت در بیرون از شرکت است .
شما از طریق بازاریابان و مناطق جغرافیایی می توانید مقاط پر خطر را برای فروش تشخیص دهید .
نرم افزار حسابداری خوب باید بتواند از فاکتورها و حساب مشتریان و تحلیل تراز و مانده هر مشتری گزارش بدهد .
نرم افزار حسابداری هنگامی به بالاترین بهره برداری می سد که با یک سیتم مدیریتی جامع همراه باشد . در نرم افزار های یکپارچه مدیران فروش به اطلاعات مشتریان و نحوه تسویه آنها دسترسی دارند .

۳.۲ نرم افزار حسابداری مالی خوب می تواند یک سیستم کنترل هزینه مناسب را پیاده سازد .
. برای اینکار کافی است یک سیستم اتوماتیک محاسبه بهای تمام شده را پیاده سازی کرد . می توانید از نرخ میانگین برای محاسبه مناسب بهای تمام شده استفاده کنید .

۳.۳ نرم افزار حسابداری مالی خوب جزئیات فروش را ارائه می کند
. شما باید بتوانید فروش را به دسته بندی های مختلف بررسی کنید ، مانند بررسی براساس مشتریان ،کمیسیون فروش، سود فروش و بازاریابان . شما باید بتوانید گزارش فروش فصلی را نیز ارائه کنید .

۳.۴ نرم افزار مالی خوب شما را قادر می کند تا وضعیت موجودی ها را بررسی کنید
گردش کالا باید با توجه به خرید و فروش های شما قابل رهگیری باشد .
شاید نیاز به سخت افزارهای یگر برای جمع آوریاطلاعات مربوط به کالاها باشد ، شاید نیاز به استفاده به دستگاه pos باشد که نرم افزار باید قابلیت پردازش آنرا داشته باشد