حسابرسی چیست و ارتباط آن با نرم افزار حسابداری مالی و حسابداری صنعتی

در واقع حسابداری و حسابرسي به کنترل گردش موجودی مالی و کالای شما می پردازند و مقدار سود و زیان شما را در شغل و کسب و کار شما می سنجند
نرم افزار های حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های حسابداری در حرفه حسابرسی مورد استفاده قرار گیرند.
حسابرسی در یك تقسیم‌بندی كلی به دو گروه اصلی تفكیك می‌شود :
حسابرسي داخلی :
این گروه جهت رسیدگی در داخل شرکت است، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شركت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه داده می شود . این گروه حسابرسی عملیات داخلی واحد تجاری را رسیدگی می‌كند. و در این راستا نرم افزارهای حسابداری مالی و حسابداری صنعتی ( حسابداری بهای تمام شده خط تولید ) یکی از ابزارهای مناسب دست اینگونه افراد هستند.

حسابرسی مستقل:
این گروه از نرم افزارها و برنامه های حسابرسی در موسسات حسابرسی استفاده می شوند و توسط نرم افزار برنامه حسابداری و بر اساس قرارداد میان شركتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری مالی و حسابداری صنعتی خط تولید واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین و با نرم افزار برنامه حسابداری مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌كنند.

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه:
حسسابدار مورد نیاز شرکت هت و موسساتاپراتور نرم افزارهای و برنامه های حسابداری و انبارداری باید حداقل از اصول اولیه سیستم ها و نرم افزارهای حسابداری و حقوق دستمزد مطلع بوده و روش کار با سیستم ها و نرم افزارهای کامپیوتری را بداند تا بتواند به نحو احسن از نرم افزارهای حسابداری و انبارداری در جهت پیاده سازی یک سیستم مالی و حسابداری خوب و ارتباط با حسابرسی موفق باشد و باید بتواند بخوبی گزارش كارهای خود را ارائه دهد.

این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر یعنی کارخانجات و موسسات دولتی اهمیت بسیاری دارد.
اپراتور نرم افزار حسابداری باید رازدار باشد چون تمام اسناد و مدارك یك شرکت را در اختیار دارد . این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر این اپراتور درستكار نبوده ، می‌تواند به نابسامانی‌های اداری و مالی یك جامعه دامن بزند و باید خلاق، مبتكر و صبور باشد و دارای علاقه به امور مالی و حسابداری باشد.