ساخت جلوه های ویژه نظیر مه و ابر در Vray

در نسخه 1. 5 sp3 امکان جديدي جهت ساخت جلوه هاي ويژهاي نظير ساخت ابر و مه اضافه شده است. در اين مقاله سعي مي شود به اختصار قابليت هاي اين بخش معرفي گردد. اين امکان کم بيش در نرم افزار مکس موجود است ولي در vray به مراتب قدرتمندتر مي باشد. به اين علت که نوعي تعامل با Global Illumination و Volume Caustic برقرار مي نمايد. آموزش نرم افزار راينو
با اضافه نمودن ابر و مه در صحنه هاي داخلي و خارجي حس واقعي بودن کاملي از صحنه به بيننده انتقال داده مي شود البته لازم به ذکر است که مدت زمان رندر افزايش پيدا نموده و از اين رو استفاده از اين امکان به کساني که سيستم آنها به اندازه کافي از لحاظ پردازش قوي نيست پيشنهاد نمي گردد. چون معمولا زمان رندر، با توجه به نوع تنظيمات ممکن است تا دو برابر نيز افزايش يابد.
قبل از انجام مراحل زير System Unit را بروي Metric تنظيم نماييد. زيرا بر اساس مقياس و ابعاد واقعي صحنه بسته مي شود. در غير اين صورت ممکن است تمام تنظيمات اعمال شده با مشکل مواجه گردد. سپس از Customize/Pereference Stting/Gamma and LUT گاما را فعال نماييد. در ارتباط با اينکه چرا بايد گاما را فعال نماييم ذکر همين مقدار کافي است که ميزان گاماي اشعه خورشيد به صورت طبيعي 2. 2 مي باشد و اگر اين گزينه را فعال ننماييد، صحنه شما از ميزان گاماي طبيعي بي بهره خواهد بود و در نتيجه کار مصنوعي خواهد شد.

اينک به ترتيب مراحل زير را دنبال نماييد:
1- ابتدا از منوي Create/Hlepers/Atmospherics/Box Gizmo انتخاب نماييد. ابعاد را به صورت طول 300 و عرض 350 و ارتفاع 7متر در نظر بگيريد.
2- به صحنه يک VRayPhysicalCamera اضافه نموده و زاويه دوربين خود را تنظيم نماييد.
3- سپس VRaySun+Sky را به صحنه اضافه نماييد.


تا اينجا تمام مراحل به صورت راهنماي تصويري قرار داده شد. اگر موقعيت هاي دوربين و زاويه Sun شما تغييري داشت مشکلي پيش نمي آيد.
زماني که Box Gizmo را مي سازيد، همان جا به آن افکت VrayEnviromentFog را اضافه نماييد. سپس يک Noise Map به کانال Fog desity آن با پارامترهايي که در تصوير نشان داده شده است وارد نماييد. ساير تنظيمات کلي را به صورت تصويري نشان داده شده است. توجه داشته باشيد که اگر خواستيد آنها را تغيير دهيد، تناسبات آن را حفظ نماييد.

در ادامه مي توانيد تنظيمات رندر را در Vray مشاهده کنيد. کار خاصي انجام نشده است؛ فقط محاسبه GI فعال شده است و موتور پردازش اوليه، طبق تصوير بالا بر روي Irradiance Map قرار داده شده است و موتور پردازشگر ثانويه نيز بروي Light Cashe قرار داده شده است. نمايش مراحل پردازش تصوير را در هر دو مورد فعال نموديم (Show Cal Phase) و در آخر ميزان کيفيت پردازش را بر روي حد وسط و يا همان Medium قرار داده ايم. البته با توجه به قدرت سيستم خود مي توانيد آن را به مقادير بالاتر و يا پايين تر تنظيم نماييد.

اکنون مي توانيد صحنه خود را رندر کرده و نتيجه آن را مشاهده نماييد.

در نهايت به توضيحاتي کلي در ارتباط با پارامترهاي اصلي VrayEnvironmentFog توجه نماييد:

Fog color: توسط اين پارامتر مي توانيد رنگ مه و ابر خود را مشخص نماييد فقط دقت نموده که رنگ ابر از Sun تأثير پذيري مستقيم دارد. به طور مثال در غروب رنگ ابر به صورت نارنجي کم رنک تغيير مي يابد.

Fog distance: با اين پارامتر ميزان غلظت و انبوهي جلوه را مي توانيد کنترل نماييد. هرچه اين پارامتر را بيشتر نماييد ميزان تراکم را کم نموده ايد و بالعکس با پايين آوردن ميزان اين پارامتر جلوه نازک تر و روشن تر مي گردد.

Fog emission: با اين پارامتر ميزان انتشار و گسترش جلوه را مي توانييد کنترل نماييد.

Scatter GI: يکي از مهم ترين پارامترهاست. اگر اين گزينه را فعال نماييد، GI توليد شده در صحنه هم زمان در بر روي جلوه شما تاثير مستقيم خواهد گذاشت و ميزان برخورد فوتون ها در "ميان جلوه" شما نيز عمل خواهد نمود. فقط به اين نکته توجه داشته باشيد که تنظيمات GI را در Vray درست تنظيم نماييد و از دادن پارامترهاي زياد خودداري نماييد. چون به همان نسبت زمان رند شما افزايش مي يابد.

Scatter bounces: اين پارامتر ميزان برخورد فوتون ها در "درون جلوه" شما محاسبه مي نمايد. هرچه اين پارامتر بيشتر شود، ميزان شفافيت داخلي بيشتر گرديده ولي زمان رندر افزايش مي يابد پيشنهاد مي شود که از ارقامي مابين 50 و 300 استفاده گردد.

Fog height: اگر شما از Gizmo Box استفاده ننموده ايد، (مثلا در صحنه هايي نظير سپيده دم جنگل) توسط اين گزينه ارتفاع جلوه را از سطح زمين مي توانيد مشخص نماييد. به ترتيب از بالا به پايين.
Subdivs: اين پارامتر ميزان نقاطي که در پردازش جلوه حجمي مورد استفاده قرار مي گيرد را کنترل مي نمايد هرچه اين ميزان بيشتر گردد نويز کمتري در جلوه ايجاد مي گردد ولي بايد مراقب باشيم و از دادن مقاديري بيش از 16 پرهيز نماييم.
Step size: اين پارامتر ميزان حرکت GI به داخل حجم جلوه را مشخص مي نمايد هرچه ميزان حرکت را کمتر در نظر بگيريم در نتيجه جلوه دقيق تري را ايجاد مي نماييم و بالعکس هرچه از ارقام بالاتر استفاده نماييد از دقت جلوه کاسته مي شود معمولان ميزان نسبي اين پارامتر 1/3 و يا 1/2 کمتر از ميزان داده شده به پارامتر Fog distance مي باشد.
نکته مهم: هنگام استفاده از VrayEnvironmentfog حتما گزينه Optimized atmospherics evaluation از منوي Setting/Vray System آن را فعال نماييد.

منبع: وب سايت مرجع،‌ در حال حاضر خارج از دسترس مي باشد.

تهيه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=838&rnd=5388